Archiwum cyfrowe IGWiL


Fotografie, dokumenty i inne pamiątki historyczne związane z funkcjonowaniem Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w latach 1869-1914

Dyplom ukończenia Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa - 1882 r.

Dyplom ukończenia Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa z roku 1882 wystawiony na nazwisko Gustawa Niczko.

Skan dokumentu przekazał Robert Niczko.

Studenci I Kursu IGWiL (1881 r.)

Źródło: Tadeusz Chwalibóg - "Wspomnienia puławskie", Wydawnictwo Stowarzyszenia Wychowańców b. Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, Warszawa, 1933 r. 

Portret profesora Aleksandra Skworcowa

Skworcow Aleksander Iwanowicz (1848-1914)

Wykładowca ekonomii politycznej w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (1883-1885 i 1893-1899). Wykładowca ekonomii rolnej (1883-1914). Bardzo postępowy ekonomista. Autor wielu prac naukowych.
Źródło: A. I. Skworcow, "Rejony Gospodarcze Europejskiej Rosji"
Petersburg, 1914 r.

Studenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, 1904 r.

Skan fotografii przekazała Inka Dreger (Toronto).

Studenci IGWiL (Polacy)

Fotografia wykonana ok. 1905 r. 

Pole doświadczalne (folwark Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa)

Fotografia wykonana ok. 1912 r.

Autor: Marek Sołonienko (?)