Aleksander Erminingieldowicz Arbuzow (1877-1968)

Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej z okolic Kazania. Wybitny Rosyjski chemik. Absolwent Uniwersytetu Kazańskiego (1900 r.). Od 1942 r. członek Akademii Nauk ZSRR. Jego naukowe badania dotyczyły organicznych związków fosforu, na tym polu miał ogromne osiągnięcia.  W latach 1901-1906 był asystentem w Katedrze Chemii Organicznej Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, a następnie wykładowcą chemii organicznej i rolnej w tymże Instytucie. W 1911 r. wyjechał do   Kazania, gdzie został wykładowcą chemii, fizyki i matematyki na wydziale medycznym Uniwersytetu Kazańskiego. W czasie II wojny światowej brał udział w pracach Radzieckiego Komitetu Wojskowo-Przemysłowego (był kierownikiem sekcji chemicznej). 

Autor wielu publikacji naukowych m.in. dotyczących wkładu rosyjskich naukowców (Łomonosow, Mendelejew, Zinin, Butlerow) w rozwój nauk chemicznych. Arbuzow był nie tylko wybitnym naukowcem, ale również wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem: wirtuoz skrzypiec, zdolny artysta-malarz.

Serdecznie podziękowania dla Pani Dyrektor Muzeum Szkoły Chemicznej w Kazaniu T.D. Sorokiny za udostępnienie fotografii.Gimnazjalista Aleksander Arbuzow, lata 80. XIX w.

Sasza Arbuzow, uczeń Gimnazjum Kazańskiego, 1886 r.

Aleksander Arbuzow, pocz. XX w.
Aleksander Arbuzow. Fotografia wykonana w Puławach przed 1910 r.
Aleksander Arbuzow, przed 1915 r.
Aleksander Arbuz żoną Ekateriną w parku
Ekareterina z dziećmi Borysem, Jurijem i Ireną
Ekaterina z dziecmi
Irena i Borys przy nieistniejącej studni bożka Pana w parku puławskim

Aleksander Arbuzow z rodzicami, żoną i dziećmi
Jurij, Borys i Irena przy fontannie bożka Pana w puławskim parku
Borys Arbuzow, 1905 r.
Ekaterina i Aleksander (klęczy) w towarzystwie muzyków
Kwartet smyczkowy nowo-aleksandryjskiego Instytutu
Wykładowcy Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na balkonie pałacowym
Zoja Pietrowna Krotowa z siostrzenicą i siostrzeńcem Ireną i Borysem przy filarach Świątyni Sybilli
Borys (z butelka wina) wśród pracowników Instytutu
Aleksander Arbuzow z rodzicami, żoną i dziećmi