Dokumenty związane ze studentem Witoldem Skorwidem
Witold Skorwid urodził się w 1883 r. w Dyneburgu. Szkołę Realna ukończył w Białymstoku. Do Instytutu wstąpił w roku 1905. W 1912 r. został relegowany z uczelni prawdopodobnie za działalność polityczna. W tymże 1912 r. wyjechał do Moskwy. W 1915 roku pisał do brata na Wileńszczyźnie, że nie uzyskał stałej posady, ale nie traci nadziei. Nie uzyskał jej także później - w latach sowieckich. Sporadycznie był zatrudniany jako nauczyciel matematyki na uczelniach niższego szczebla. W latach 30. XX w. wstąpił wstąpił
do związku zawodowego nauczycieli, ale to nie wiele pomogło, utrzymywał się głównie z udzielania korepetycji. Ożeniony z Eugenią Pobiedimską, miał z nią córkę Juliannę i syna Eugeniusza. Zmarł w Moskwie w roku 1956. Potomkowie Witolda Skorwida nadal mieszkają w Moskwie.

Dokumenty i informacje przekazał Sergiusz Skorwid (Moskwa).


1. Indeks studencki

2.

3.

4.

Odmowa możliwości ukończenia studiówOdmowa możliwości ukończenia studiów (str. 2)
Wezwanie przed sąd dyscyplinarny