Odznaka nieregulaminowa studenta (Polaka) Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, 1886 r., srebro