Archiwum cyfrowe PINGW

Fotografie, dokumenty i inne pamiątki historyczne związane z funkcjonowaniem Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w latach 1917-1950


Statut PINGW - 1921 r.

Statut Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego z dn. 28 października 1921 r.


Statut PINGW - 1937 r

Statut Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego z dn. 16 marca 1937 r.

Karta wstępu do Parku Puławskiego.

Karta wystawiona na nazwisko Lucjana Kaznowskiego.

Profesor Emil Godlewski (1847-1930)

Pierwszy dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. Fotografia wykonana ok. 1922 r.

Autor fotografii: nieznzny

Profesor Kazimierz Bassalik (1879-1960)

Pierwszy kierownik Wydziału Mikrobiologi Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. Fotografia wykonana w 1918 r.

Fotografię przekazał: Stanisław Stężycki

Profesor Bolesław Świętochowski (1895-1975)

Jeden z organizatorów i wicedyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Kierownik Zakładu Uprawy Roli i Płodozmianów.

Fotografia wykonana ok. 1950 r.

Pożóg. Szkółki drzew Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach

Fotografia wykonana w latach 30. XX w. Pierwszy z lewej profesor Stefan Białobok
Autor fotografii: Apolinary Wójcicki

Pożóg. Szkółki drzew Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach

Fotografia wykonana w latach 30. XX w. Pierwszy z lewej (siedzi) profesor Stefan Białobok
Autor fotografii: Apolinary Wójcicki

Pożóg. Szkółki drzew Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach

Fotografia wykonana w latach 30. XX w. Pierwszy z lewej (siedzi) profesor Stefan Białobok
Autor fotografii: Apolinary Wójcicki