Karta wstępu do parku wystawiona na nazwisko Lucjana Kaznowskiego. lata 20. XX w.