WYDZIAŁ HIGIENY ZWIERZĄT W BYDGOSZCZY
 
Wydział Zoohigieny wraz z Instytutem w Bydgoszczy, został odziedziczony po Niemcach. Kierownictwo Wydziału zostało przekazane b. rektorowi Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie prof. Kazimierzowi Pankowi przez niemieckiego profesora Fischera. Profesor Panek zorganizował i poprowadził pracę w swym Wydziale w kierunku badawczo-naukowym. Po pewnym czasie pracownia bydgoska stała się również ośrodkiem pracy rozpoznawczo-kontrolnej i odegrała w dziedzinie służby weterynaryjnej doniosłą rolę. Badania profesora Panka posiadały charakter iście pionierski, szły one głównie w kierunku patogenezy chorób zakaźnych zwierzęcych i badań biochemicznych nad zarazkami tych chorób.
 
              
                             Biblioteka Wydziału Zoohigieny w Bydgoszczy                                                        Pracownia Rozpoznawcza Wydziału Zoohigieny w Bydgoszczy

Najbardziej ciekawe prace z punktu widzenia praktycznego prowadził profesor nad rozpoznawaniem i zwalczaniem gruźlicy. Za pośrednictwem świnek morskich otrzymywano, a następnie hodowano na pożywkach sztucznych formę ziarnistą przesączalnego zarazka gruźlicy, oznaczonego literą "G". Forma ta została zbadana co do swych własności morfologicznych, biochemicznych i chorobotwórczych. Przeprowadzono również badania nad cyklogenią zarazka gruźlicy i stosunkiem poszczególnych jego odmian rozwojowych do patogenezy gruźlicy. W trakcie przygotowywania obszernej publikacji z tej dziedziny zaskoczyła profesora śmierć. Należy dodać, iż oprócz badań podstawowych, w pracowni bydgoskiej, wykonywano cały szereg innych, wartościowych badań z rozmaitych dziedzin medycyny weterynaryjnej. Między innymi prowadzono badania nad zarazą płucną i zarazą bydła i dziczyzny (dr. Wołoszyński), badania nad mikrobami dróg rodnych w przypadkach jałowości krów (dr Gołaszewski), badania nad paciorkowcami powodującymi zołzy (dr Wajda).
Wydział Zoohigieny w Bydgoszczy w ciągu stosunkowo krótkiego swego istnienia dobrze zasłużył się krajowi i polskiej medycynie weterynaryjnej.
 
Źródła:
T. Mieczyński - Zarys organizacji i działalności Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, Puławy 1937.  
 


Copyright by IUNG-PIB