ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE I FOLWARKI WCHODZĄCE W SKŁAD INSTYTUTU (DO ROKU 1945).
 
 
  Folwarki Instytutu     
     
 
 
 
 


Copyright by IUNG-PIB