Zakłady Doświadczalne Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (według stanu z 1973 r.)
 
ZD - Bobrówko, pow. szamotulski, woj. poznańskie (obecnie wielkopolskie).
Specjalizacja: stosowanie wysokich dawek nawożenia mineralnego pod uprawę roślin zbożowych, rzepaku ozimego, okopowych i pastewnych. Ponadto hodowla zarodowa trzody chlewnej.
Ogólna powierzchnia - 681, 7 ha, użytków rolnych 640, 7 ha w tym grunty orne 587,7 ha.
 
ZD - Błonie, pow. łęczycki, woj. łódzkie
Specjalizacja: produkcja kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w stopniu elity (pszenicy ozimej i jęczmienia jarego) oraz rzepaku ozimego, hodowla zarodowa bydła i trzody chlewnej.
Ogólna powierzchnia - 243, 8 ha, użytków rolnych - 220, 3 ha w tym grunty orne 154, 4 ha.
 
ZD - Borusowa, pow. dąbrowski, woj. krakowskie (obecnie małopolskie).
Specjalizacja: produkcja roślinno - zwierzęca. W uprawie zbóż  na początku lat siedemdziesiątych, główną powierzchnię zajmowała uprawa pszenicy ozimej. W produkcji bydła w omawianym okresie dominował chów bydła o kierunku mlecznym.
Powierzchnia - 255, 5 ha, użytków rolnych - 217, 9 ha, grunty orne - 180, 3 ha.
 
ZD - Dobrogostów, pow. strzeliński, woj. wrocławskie (obecnie dolnośląskie).
Specjalizacja: uprawa pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, bobiku, chów bydła o kierunku mleczno - mięsnym, prowadzenie doświadczeń uprawowych, nawozowych oraz z zakresu walki z chwastami.
Powierzchnia: - 388 ha, użytków rolnych - 357, 6 ha, grunty orne - 267, 2 ha.
 
ZD - Jastków, pow. lubelski, woj. lubelskie.
Specjalizacja: produkcja chmielu.
Powierzchnia - 168, 3  ha, użytków rolnych - 142, 8 ha, grunty orne - 82, 7 ha.
 
ZD - Laskowice, pow. oławski, woj. wrocławskie (obecnie dolnośląskie).
Specjalizacja: uprawa roślin zbożowych, rzepaku ozimego, ziemniaków i roślin pastewnych, chów bydła mleczno - mięsnego.
Powierzchnia - 923, 3 ha, użytków rolnych -782, 14 ha, grunty orne - 643, 99 ha.
 
ZD - Puławy, Osada Pałacowa. W omawianym okresie Gospodarstwa Zakładu znajdowały się na terenie dwóch powiatów: puławskiego, woj. lubelskie i zwoleńskiego woj. kieleckie (obecnie świętokrzyskie).
Powierzchnia: 1745, 15 ha, użytków rolnych - 786, 15 ha, grunty orne - 612, 25 ha.

 - Mokradki- Kępa.
Specjalizacja: produkcja chmielu i tytoniu oraz wychów młodego bydła opasowego, doświadczenia nad hodowlą i uprawą chmielu, tytoniu, roślin pastewnych i zbożowych.

 - Sadłowice
Specjalizacja: hodowla zarodowa bydła, wychów jałówek cielnych i buhajów dla Stacji Unasienniania Zwierząt, doświadczenia nad deszczowaniem wybranych upraw polowych z przewagą pastewnych.

 - Antopol
Specjalizacja: chów bydła mlecznego, w oborze w połowie bezściółkowej (bezobornikowej), doświadczenia z ogólnej uprawy roli.

 - Osiny
Specjalizacja: uprawa-pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza. Chów młodego bydła opasowego, doświadczenia rejonizacyjno - agrotechniczne nad roślinami zbożowymi.

 - Grabów (pow. zwoleński)
Specjalizacja: produkcja towarowo - zbożowa (żyto) i produkcji zielonek na trwałych użytkach zielonych deszczowanych, doświadczenia nad agrotechniką zbóż.

 - Gospodarstwo Leśne (Las Ruda)
 
ZD - Werbkowice, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie.
Specjalizacja: uprawa pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, buraka cukrowego i chmielu. Doświadczenia nawozowe, uprawne oraz nad roślinami pastewnymi.
Powierzchnia - 550, 18 ha, użytki rolne - 513,42 ha, grunty orne - 253, 52 ha.
 
ZD - Wielichowo, pow. kościański, woj. poznańskie (obecnie wielkopolskie).
Zakład posiada dwa gospodarstwa Wielichowo i Zielęcin.
- Gospodarstwo Zielęcin
Specjalizacja: uprawa rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, buraka cukrowego i ziemniaków. Chów bydła o kierunku mleczno - mięsnym oraz doświadczenia nad roślinami oleistymi.
 - Gospodarstwo Wielichowo
Specjalizacja: uprawa żyta i jęczmienia jarego oraz chów bydła, doświadczenia nawozowe i uprawowe oraz agrotechniczne z roślinami pastewnymi.
Powierzchnia - 971, 15 ha, użytki rolne - 901, 90 ha, grunty orne - 606, 53 ha.
 
ZD - Wierzbno, pow. międzyrzecki, woj. zielonogórskie (obecnie lubuskie).
Specjalizacja: uprawa pszenicy ozimej, żyta, jęczmienia i ziemniaków. Ferma drobiu, doświadczenia nawozowe i uprawowe oraz z roślinami pastewnymi.
Powierzchnia - 379, 49 ha, użytki rolne - 352, 79 ha, grunty orne - 314, 00 ha.
 
ZD - Żelisławki, pow i woj. gdańskie (obecnie pomorskie).
Specjalizacja: uprawa pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, buraków cukrowych i bobiku oraz roślin pastewnych z przeznaczeniem na kiszonki. Chów bydła mleczno - mięsnego, doświadczenia w zakresie agrotechniki roślin pastewnych i zbożowych.
Powierzchnia - 629, 2 ha, użytki rolne - 586, 0 ha, grunty orne - 493, 6 ha.