Wykaz przedmiotów i wykładowców Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego.
 
                                          Kurs I
 
       A. Wykłady wspólne dla wszystkich pięciu oddziałów.
 
       1. Fizyka ogólna - Feliks Wermiński
       2. Specjalna nauka o statyce i dynamice - Feliks Wermiński
       3. Chemia ogólna i organiczna - Władysław Dudrewicz i Antoni Orłowski
       4. Mineralogia i geognozja - Jan Trejdosiewicz
       5. Miernictwo i niwelacja - Antoni Zieliński
       6. Materiałoznawstwo budowlane i maszynowe - Karol Martin
       7. Prawo i administracja krajowa - vacat
       8. Botanika - Feliks Berdau
       9. Zoologia - Feliks Berdau
      10.Gospodarstwo wiejskie ( gleboznawstwo, nawożenie i uprawa mechaniczna) - Tadeusz Kowalski i Otton Kubicki
      11.Rybactwo, jedwabnictwo i pszczelarstwo - Feliks Berdau
      12.Anatomia i fizjologia zwierząt domowych z weterynarią - Piotr Seifman
      13.Leśnictwo ogólne - Antoni Hollak
      14.Technologia rolnicza - Teofil Cichocki
      15.Matematyka - Antoni Zieliński
     16. Kreślarstwo - Aleksander Zieliński
 
 
                           
                     Dominik Okniński                              Antoni Zieliński                                   Feliks Berdau                              Tadeusz Kowalski                
                                 
         
                                         Kurs II
 
     A. Wykłady wspólne dla wszystkich pięciu oddziałów:
 
     1. Chemia analityczna - Antoni Orłowski
     2. Ekonomia polityczna i statystyka - vacat
     3. Rachunkowość i buchalteria - Antoni Zieliński i Otton Kubicki
     4. Higiena z anatomią i fizjologią człowieka - Ksawery Pasiutewicz
     5. Język francuski - vacat
     6. Język niemiecki - Otton Kubicki
     7. Język anielski - vacat
 
    B. Wykłady wspólne dla oddziałów Rolniczego  i Leśnego:
 
    8. Gospodarstwo wiejskie ( uprawa szczegółowa i łąkarstwo) - Tadeusz Kowalski i Otton Kubicki
    9. Rybactwo, jedwabnictwo i pszczelarstwo ( d. c) - Tadeusz Kowalski, Kazimierz Kopytowski i Feliks Berdau
  10. Leśnictwo ( d. c) - Antoni Hollak  i Zdzisław Niedabylski
  11. Weterynaria ( d.c) - Piotr Seifman
  12. Technologia rolnicza ( d.c) - Teofil Cichocki
  13. Budownictwo Wiejskie - Karol Martin
  14. Ogrodnictwo - Feliks Berdau i Ignacy Hanusz
 
                                                                   
                                             Jan Trejdosiewicz                                                Antoni Hollak                                                Teofil Cichocki
 
 


 
    C. Wykłady specjalne dla oddziału Rolniczego: 
 
  15a. Administracja  gospodarstw wiejskich - Franciszek Miłosz
  16a. Szczegółowy chów zwierząt domowych - Tadeusz Kowalski i Otton Kubicki
  17a. Chemia rolnicza - Tadeusz Kowalski, Otton Kubicki i Antoni Orłowski
  18a. Maszynoznawstwo Rolnicze - Antoni Zieliński
  19a. Hydrologia - Kazimierz Kopytowski
  20a. Przepisy dotyczące posiadaczy ziemskich - Otton Kubicki
 
    D. Wykłady specjalne dla oddziału Leśnego:
 
  15b. Szacowanie i ocena lasów - Zdzisław Niedabylski
  16b. Botanika leśna - Feliks Berdau i Antoni Hollak
  17b. Entomologia Leśna - Feliks Berdau i Zdzisław Niedabylski
  18b. Technologia Leśna i użytkowa lasów - Teofil Cichocki i Zdzisław Niedabylski
  19b. Przepisy krajowe dotyczące leśnictwa - Zdzisław Niedabylski
  20b. Statystyka leśna - Zdzisław Niedabylski 


Copyright by IUNG-PIB