Wykaz przedmiotów i wykładowców Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa.
 
 
                                
             Mikołaj Sibircew - profesor IGWiL w Puławach.                  Profesorowie IGWiL 1869 r.                 Wasyl Dokuczajew - dyrektor Instytutu w latach 
                                                                                                                                                 1891 - 1895                      
 
 
 A. Przedmioty wspólne dla wydziałów - rolniczego i leśnego oraz kolejni ich wykładowcy:
 
 
        1. Fizyka z Meteorologią i Klimatologią: Feliks Wermiński (1869 - 1877), Władimir Zajonczewski (1878 - 1888), Fiłaret Rostowcew (1888-1893).
 
          2. Chemia: Władysław Dudrewicz (1869 -1871), Antoni Orłowski (1869 - 1884), Wiktor Richter (1871 - 1874), Nikołaj Lej (1874 - 1880), Aleksiej
      Potylicyn (1880 - 1882), Grigorij Wagner (1882 - 1886), Iwa Bewad (1884 - 1896), Dmitrij Pawłow (1886 - 1901).
 
          3. Botanika: Feliks Berdau (1869 - 1886), Władimir Pałładin (1886 - 1889), Wikientij Chmielewskij (1889 - 1902).
 
          4. Fizjologia roślin: Feliks Berdau (1869 - 1871), Władysław Skrobiszewski (1881 - 1883), Feliks Berdau (1883 - 1886), Władimir Pałładin (1886 -                1889), Wikientyij Chmielewskij (1890 - 1893).
 
          5. Ogrodnictwo: Władysław Skrobiszewski (1872 - 1879), Piotr Majewski (1881 - 1883), Franciszek Korzynek (1877 - 1893).
 
          6. Zoologia: Aleksander Karpiński (1869 - 1887), Jewgienij Wasilcew (1887 - 1903), Nikołaj Pokrowskij (1887 - 1893).
 
          7. Mineralogia z Geognozją i Gleboznawstwem: Konstanty Malewski (1869 - 1895).
 
          8. Geometria wykreślna i Mechanika praktyczna: Feliks Wermiński (1869 - 1877), Antoni Zieliński (1877 - 1882), Nikołaj Zinin (1882 - 1883),
     Fryderyk v. Berg (1882 - 1883), Nikołaj Pokrowskij (1887 - 1893).
 
          9. Miernictwo: Antoni Zieliński (1869 - 1881), Michaił Bykow (1881 - 1890).
 
        10. Technologia rolnicza i leśna: Teofil Cichocki (1869 - 1882), Aleksander Pawlinow (1883 - 1887), Dmitrij Pawłow (1888 - 1893), Władimir v.  Berg ( 1888 - 1893).
 
        11. Ogólna uprawa roli i roślin: Tadeusz Kowalski (1869 - 1872), Grigorij Rudińskij ( 1870 - 1872), Nikołaj Gudkow (1871 - 1874), Aleksander
     Szyszkin (1876 - 1877), Piotr Budrin (1882 - 1893).
 
        12. Hodowla i urządzenie lasów: Antoni Hollak (1869 - 1876), Józef Krasuski (1875 - 1882), Klimientij Jewtuszewski (1883 - 1884), Władimir v. 
        Berg (1884 - 1905).
 
        13. Budownictwo wiejskie i melioracje: Karol Martin (1869 -1880), Otton Kubicki (1880 - 1881), Wiktor Chludzińskij (1881 - 1887), Paweł Ejmont
        (1883 - 1892).
 
        14. Ekonomia polityczna, Ekonomia statystyczna i Prawodawstwo: Fiedosij Omelanskij (1870 - 1871), Nikołaj Jasnopolski (1872 - 1873),        Afinogen Antonowicz (1873 - 1882), Aleksander Skworcow (1883 - 1885), Jakow Popowiczenko (1886 - 1892).
 
        15. Kreślarstwo: Aleksander Zieliński (1869 - 1877), Antoni Zieliński (1880 - 1882), Michał Bykow (1882 - 1890).

 
    B. Przedmioty specjalne dla Wydziału Rolniczego.
 
 
          1. Chemia rolna: Iwan Tiutczew (1869 - 1876), Wasilij Dobrowolskij (1876 - 1882), Iwan Bewad (1884 - 1896).
 
          2. Ekonomia rolnicza: Aleksander Armfeld ( 1873-1876), Aleksander Szyszkin (1876 - 1877), Wiktor Chludzinskij ( 1877 - 1883), Aleksander
       Skworcow (od roku 1883).
 
          3. Szczegółowa uprawa roli i roślin: Tadeusz Kowalski (1869 - 1872), Grigorij Rudinskij (1870 - 1872), Nikołaj Gudkow (1871 - 1874), Aleksander
       Szyszkin (1876 - 1877), Otton Kubicki (1877), Piotr Budrin (1882 - 1893).
 
          4. Zootechnika: Tadeusz Kowalski (1869 - 1872), Wiktor Chudzinskij (1876 - 1888), Michaił Pridorogin (1888 - 1895).
 
          5. Pszczelarstwo, Rybactwo, Jedwabnictwo: Wykładowcy zoologii lub zootechniki.
 
          6. Weterynaria z Anatomią i fizjologią zwierząt: Józef Kratowski (1869 - 1881), Wiktor Chludzinskij (1883 - 1887), Iwan Popow (1888 - 1890).
 
          7. Maszynoznawstwo rolnicze: Wykładowcy mechaniki.
 
     C. Przedmioty specjalne dla Wydziału Leśnego:
 
 
         1. Botanika leśna: Wykładowcy botaniki ogólnej.
         2. Entomologia leśna: Wykładowcy zoologii.
         3. Gospodarka leśna, taksowanie i ocenienie lasów: Antoni Hollak (1869 - 1874), Aleksander Krauze (1874 - 1893).
 
 
 
 


Copyright by IUNG-PIB