Wykaz przedmiotów i wykładowców Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (1893 - 1914)
 
  1) Fizyka z meteorologią - Nikołaj Kołomijcew (1893 - 1896), Nikołaj Myszkin (od 1896 r.).
  2) Chemia ogólna, nieorganiczna i analityczna - Dmitrij Pawłow (1886 - 1901), Wasilij Siemienow (1910 - 1911).
  3) Chemia organiczna - Iwan Bewad (1884 - 1896), Fiodor Seliwanow (1896 - 1905), Aleksander Arbuzow (1906 - 1911).
  4) Geologia i mineralogia - Konstantin Glinka (1895 - 1902), Jakow Samojłow (1902 - 1906), Siergiej Popow (od 1907).
  5) Botanika z fitopatologią - Wikientij Chmielewskiji (1889 - 1902), Władimir Bielajew (1902), Władimir Arnoldi (1902 - 1903), Nikołaj Cyngier (od 1903).
  6) Fizjologia roślin z mikrobiologią - Jewgienij Wotczał (1893 - 1898), Wikientij Chmielewskij (1898 - 18990), Wiaczesław Zaleskij (1899 - 1903),
   Nikołaj Morkowin (1904), Władimir Butkiewicz (od 1905).
  7) Zoologia - Jewgienij Wasiliew (1887 - 1903), Iwan Tarnani (od 1903)
  8) Entomologia - Iwan Tarnani
  9) Gleboznawstwo - Nikołaj Sibircew (1894 - 1900), Konstantin Glinka (1900 - 1911), Władimir Smirnow (od 1911).
10) Ogólna uprawa - Piotr Barakow (od 1894).
11) Technologia ogólna - Władimir Szkatiełow (od 1894).
12) Budownictwo Wiejskie i Inżynieria - Wiktor Deicz (1893-1899), Aleksander Kuguszew (1899-1901), L. Wasiliew (1902-1903), Aleksander Ałow              (1902-1905), Gieorgij Lange (1905-1911).
13) Geodezja - Wiktor Dejcz (1893-1899), Aleksander Kuguszew (1899-1901), Dmitrij Saczuk (od 1903 r.).
14) Ekonomia polityczna - Aleksander Skworcow (1893-1994), Piotr Szejmin (1900-1909), Michaił Nazarewskij (od 1909 r).
15) Statystyka ogólna - Aleksiej Fortunatow (1894-1899), Piotr Szejmin (1900-1909), Michaił Nazarewskij (od 1909), 
16) Prawoznawstwo - Michaił Reisner (1893-1897), Aleksiej Fortunatow (1897-1898), Michaił Orłow (1897-1901), Aleksander Skworcow (1898-1900),
Piotr Szejmin (od 1900).
 
B. Przedmioty specjalne dla wydziału rolniczego.
 
      1. Analiza chemiczna produktów rolnych: wykładowcy chemii organicznej.
      2. Szczegółowa uprawa: Piotr Budrin (1893-1895), Timofiej Łokot (1905-1906), Władimir Kołkunow (1909-1010).
      3. Zootechnika ogólna: Michaił Pidorogin (1888-1894), Iwan Kaługin (od 1894).
      4. Zootechnika szczegółowa: Michaił Pridorogin (1888-1905), Iwan Kaługin (1895-1897), Iwan Szirokich (od 1897).
      5. Fizjologia i anatomia zwierząt domowych: Antonij Sanockij (od 1893).
      6. Weterynaria: Iwan Jakimow (od 1896)
      7. Technologia rolnicza: Władymir Szkatielow: (od 1894).
      8. Maszynoznawstwo rolnicze: Nikolaj Delone (1895 - 1899), Piotr Barakow(1899 - 1900), Aleksander Ałow (od 1900).
      9. Ekonomia rolna: Aleksander Skworcow (od 1883).
    10. Ogrodnictwo: Leonid Miller (1894 - 1900), Michaił Sofronow (1898 - 1903), Iwan Żabykin (1903 - 1906), Aleksander Czelincew (od 1908)
    11. Łąkarstwo: Marek Sołonienko (od 1903).
    12. Encyklopedia Leśnictwa: Wykładowcy Leśnictwa Ogólnego.
 
C. Przedmioty specjalne dla oddziału leśnego.
 
      1. Hodowla lasu: Włądymir v. Branke (1844 - 1905), Nikołaj Scholz v. Aschersleben (od 1906 r).
      2. Urządzenie, taksacja i administracja lasów: Michaił Orłow (1894 - 1901),  Nikołaj Buryj (1901 - 1902), Michaił Dmitriew (1902 - 1903), Aleksander   Maroczenko (od 1903).
      3. Użytkowanie lasów: Nikołaj Buryj (1894 - 1903), Josif Suroż (1903).
      4. Dendrologia: wykładowcy botaniki do 1903 (Sałomon Kurdiani od 1903).
      5. Zoologia stosowana obejmująca m. in. Łowiectwo i Entomologię leśną: Wykładowcy zoologii ogólnej.
      6. Technologia leśna: Władimir Szkatiełow (od 1894).
      7. Encyklopedia rolnictwa: Wykładowcy ogólnej uprawy


Copyright by IUNG-PIB