Wykaz kierowników Wydziałów oraz ich niemieckich "opiekunów".
 
Instytut Gleboznawstwa - Tadeusz Mieczyński (V. Horn).
Instytut Żywienia Roślin - Feliks Terlikowski (V. Horn i B. W. Behrens).
Agrometeorologiczna Placówka Badawcza - Henryk Mitosek (P. Lehmann).
Instytut Uprawy Roli i Roślin - Zygmunt Pietruszczyński (E. Jacob).
Instytut Sadownictwa i Warzywnictwa -Stanisław Zaliwski (Fr. Christiansen - Weniger).
Instytut Hodowli Roślin - Lucjan Kaznowski (Fr. Christiansen - Weniger).
Instytut Żywienia Zwierząt - Henryk Malarski ( V. Horn).
Instytut Hodowli Zwierząt - Zdzisław Zabielski (V. Horn).
Instytut Rybactwa - Teodor Spiczakow (E. Schaperclaus).
Instytut Organizacji Pracy w Rolnictwie i Maszynoznawstwa Rolniczego - Czesław Znamierowski (W. Ries).
Instytut Organizacji Gospodarstw Wiejskich i Osadnictwa. Bez kierownictwa polskiego (W. Pfaff).
Instytut Przemysłu Fermentacyjnego i Technologii Rolnej - Wacław Dąbrowski
Instytut Ochrony Roślin - Stanisław Minkiewicz (H. Hardtl, St. Keler).
Krajowy Zakład Weterynaryjny - Kazimierz Zagrodzki, później Witold Stefański (J. Schaaf).
Zarząd majątków PINGW sprawował Wacław Miklaszewski (nadzór niemiecki: E. Dessel i K. Pannwitz). 


Copyright by IUNG-PIB