1. Zakład Gleboznawstwa i Kartografii Gleb.
 
       Kierownik: prof. dr Michał Strzemski
 
       Jednostki organizacyjne Zakładu:
       1. Pracownia Fizyki Gleb - kierownik: dr Edward Ślusarczyk
       2. Pracownia Kartografii Gleb - Kierownik: doc. dr Tadeusz Witek
       3. Pracownia Syntez Gleboznawczo - Rolniczych - kierownik: dr Henryk Kern
       4. Zespół Inspektorów d/ s Kartografii Gleb - kierownik: dr Zygmunt Oczoś
 
   2. Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów Rolnych.
 
       Kierownik: doc. dr hab. Czesław Józefaciuk
 
       Jednostki organizacyjne Zakładu:
       1. Pracownia Ochrony Gleb przed Erozją - kierownik: doc. dr hab. Czesław Jozefaciuk
       2. Pracownia Przyrodniczych Podstaw Ochrony i Rekultywacji Terenów Rolnych - kierownik: dr Józef Jakubczak
       3. Pracownia Rekultywacji Gruntów - kierownik: dr Szczepan Lekan
       4. Pracownia Użytkowania Terenów Degradowanych i Rekultywowanych - kierownik: dr Stanisław Siemion
       5. Terenowa Stacja Badawcza w Grzybowie
 
   3. Zakład Agrometeorologii. 
 
        Kierownik: doc. dr hab. Tadeusz Górski
 
   4. Zakład Uprawy Roli w Laskowicach Oławskich.
 
        Kierownik: doc. dr hab. Jerzy Sienkiewicz
 
        Jednostki organizacyjne Zakładu:
        1. Pracownia Podstaw Uprawy Roli w Puławach - kierownik: dr Stefan Jelinowski
        2. Pracownia Technologi Uprawy Roślin - kierownik: doc. dr hab. Jerzy Sienkiewicz
        3. Laboratorium Analiz Glebowych - kierownik: doc dr. hab. Ryszard Baranowski
        4. Laboratorium Chemiczne - kierownik: dr hab. Henryk Żurawski
        5. Stacja Doświadczeń Wegetacyjnych i badań Izotopowych - kierownik: dr Józef Glabiszewski
        6. Zespół Fizjologii Działania Herbicydów - kierownik: doc. dr hab. Michał Płoszyński
 
   5. Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu.
 
        Kierownik: doc. dr Józef Rola
 
        Jednostki organizacyjne zakładu:
        1. Pracownia Ekologii Chwastów - kierownik: Eugeniusz Kuźniewski
        2. Pracownia Kompleksowych Metod Zwalczania Chwastów - kierownik: dr Henryk Rola
        3. Laboratorium Analiz Chemicznych - kierownik dr Barbara Kostowska
 
   6. Zakład Chemii Gleb i Nawożenia Roślin.
 
         Kierownik: doc. dr hab. Mariusz Fotyma
 
         Jednostki organizacyjne Zakładu:
         1. Pracownia Podstaw Nawożenia - kierownik: doc. dr hab. Mariusz Fotyma
         2. Pracownia Technologii Nawożenia w Bobrówku - kierownik: dr Zdzisław Klupczyński
         3. Pracownia Wapnowania i Magnezowania Gleb w Bydgoszczy - kierownik: dr Zygmunt Jaśkowski
         4. Pracownia Nawożenia Mikroelementami w Gorzowie Wlkp. - kierownik: doc. dr hab. Henryk Szukalski
 
   7. Centralny Ośrodek Metodyczno - Naukowy d/ s Stacji Chemiczno - Rolniczych we Wrocławiu.
 
          Kierownik: doc. dr hab. Roman Czuba
 
          Jednostki organizacyjne Ośrodka:
          1. Pracownia Metodyki Badań Laboratoryjnych - kierownik: Antoni Strahl
          2. Pracownia Organizacji Nawożenia i Gospodarki Nawozowej - kierownik: dr Marta Adamus
          3. Pracownia Syntez i Upowszechniania Wyników Badań - kierownik: dr Zdzisław Włodarczyk
 
   8. Zakład Mikrobiologi Rolniczej.
 
          Kierownik: doc. dr Wanda Maliszewska
 
          Jednostki organizacji Zakładu:
          1. Pracownia Mikrobiologii Gleby i Nawozów Organicznych - kierownik: prof. dr hab. Władysław Myśków
          2. Pracownia Szczepionek i Drobnoustrojów Ryzosfery - kierownik: doc dr Wanda Maliszewska
          3. Pracownia Biologii Gleb Zdegradowanych - kierownik: doc. dr hab. Józef Kobus
 
   9. Zakład Biochemii i Fizjologii Żywienia Roślin Uprawnych.
 
          Kierownik:  doc. dr hab. Edmund Nowacki
 
          Jednostki organizacyjne Zakładu:
          1. Pracownia Biochemii Makromolekularnej - kierownik: doc. dr hab. Edmund Nowacki
          2. Pracownia Fitochemii - kierownik: Marian Jurzysta
          3. Pracownia Fizjologicznych Podstaw Produktywności Roślin - kierownik: dr Irena Jackowska
          4. Pracownia Żywienia Roślin - kierownik: doc. dr hab. Maria Ruszkowska
          5. Laboratorium Analiz Biologicznych - kierownik: vacat
 
  10. Zakład Uprawy Roślin Zbożowych. 
 
          Kierownik: prof. dr hab. Marek Ruszkowski
 
          Jednostki organizacyjne Zakładu:
          1. Zespół Agrotechniki Odmian Pszenicy i Żyta - kierownik: dr. Jan Mazurek
          2. Zespół Agrotechniki Odmian Jęczmienia Browarnego i Pastewnego - kierownik: dr Barbara Ruszkowska
          3. Zespół Agrotechniki Odmian Owsa - kierownik: dr Marian Król
          4. Zespół Agrotechniki i Rejonizacji Uprawy Mieszańców Kukurydzy - kierownik: dr Seweryn Kukuła
 
  11. Zakład Uprawy Roślin Pastewnych .
 
          Kierownik: prof. dr hab. Anna Jelinowska
 
          Jednostki organizacyjne Zakładu:
          1. Zespół Fizjologicznych Podstaw Produktywności Roślin Pastewnych - kierownik: dr Zofia Koter
          2. Zespół Rejonizacji i Agrotechniki Upraw Pastewnych - kierownik: prof. dr hab. Anna Jelinowska
          3. Zespół Metod Produkcji Nasiennej Roślin Pastewnych - kierownik: doc. dr hab. Stanisław Bawolski
 
  12. Zakład Uprawy i Hodowli Tytoniu.
  
          Kierownik: doc. dr Jan Berbeć
 
          Jednostki organizacyjne Zakładu:
          1. Pracownia Hodowli i Nasiennictwa Tytoniu - kierownik: doc. dr Jan Berbeć
          2. Laboratorium Cytogenetyki i Introdukcji - kierownik: dr Irena Kobus
          3. Pracownia Mechanizacji Uprawy i Suszarnictwo - kierownik: mgr inż. Zenon Lis
          4. Laboratorium Ochrony Roślin - kierownik: dr Bronisław Opoka
          5. Pracownia Organizacji Produkcji Tytoniu i Chmielu - kierownik: inż. Janusz Klaudel
 
  13. Zakład Uprawy i Hodowli Chmielu.
 
           Kierownik: doc. dr hab. Zbigniew Wirowski
           Zespół wdrożeniowy do spraw mechanizacji uprawy, zbioru i suszarnictwa chmielu pod kierownictwem dr Tadeusza Zaorskiego
 
  14. Zakład Organizacji Produkcji Roślinnej.

            Kierownik: doc. dr hab. Janusz Kozakiewicz
            Jednostki organizacyjne Zakładu:
            1. Pracownia Analiz Produkcyjno - Ekonomicznych w Gdańsku - kierownik: doc. dr hab. Kazimierz Walewski
            2. Pracownia Organizacji i Ekonomiki Nawodnień w Poznaniu - kierownik: dr Helena Spytkowska
            3. Pracownia Rejonizacji i Podstaw Produkcji Roślinnej w Puławach - kierownik: doc. dr hab. Jerzy Krzymuski
 
  15. Zakład Biometrii i Organizacji Badań Naukowych.
 
             Kierownik: dr. Kazimierz Odziemkowski
 
  16. Zakład Doświadczalnictwa Terenowego.
 
             Kierownik: dr Jerzy Borowiecki
 
  17. Zakład Upowszechniania Postępu Rolniczego.
 
             Kierownik: mgr Marian Lachowicz
 
  18. Jednostki techniczne  i funkcjonalno - obsługowe.
 
            1. Dział Wydawnictw i Małej Poligrafii - kierownik: dr Antonii Parfianowicz
            2. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - kierownik: mgr Erazm Działoszyński
            3. Stacja Doświadczeń Wegetacyjnych i Badań Izotopowych - kierownik: dr Tadeusz Lasota
            4. Laboratorium Analiz Roślinnych - kierownik: mgr Edward Drzas
            5. Dział Zakładów Doświadczalnych - kierownik: mgr inż. Wacław Mańko
            6. Dział Inwestycji i Kapitalnych Remontów - kierownik: inż. Stanisław Kamiński
            7. Dział Techniczny - kierownik: mgr inż. Zygmunt Sajnaga
            8. Dział Zaopatrzenia - kierownik: inż. Witold Zadura
            9. Dział Finansowo - Księgowy - kierownik: mgr Edward Syroka
          10. Inspektorat d/ s BHP - kierownik: Czesław Wojczak
          11. Dział Administracyjno - Ekonomiczny - kierownik: Ryszard Fejdyk
          12. Dział Służb Pracowniczych - kierownik: mgr Barbara Moniak
 
Niezależnie od wyżej wymienionych w Instytucie działały samodzielne placówki terenowe: Oddział Śląski IUNG we Wrocławiu - kierownik: Jerzy Bobrek. 
Oddział IUNG w Poznaniu - kierownik: mgr inż. Janusz Jankowiak.  W latach 1966 - 1969 w oparciu o zarządzenie dyrektora Instytutu w Laskowicach Oławskich działał Ośrodek Naukowo - Badawczy jednoczący Zakład Doświadczalny i Zakład Uprawy Roli i Roślin, którego dyrektorem był doc. dr Zdzisław Gonet. Do roku 1971 pełnił on również obowiązki kierownika Oddziału Śląskiego IUNG. Podobnym ośrodkiem był ośrodek w Bobrówku, zjednoczył ZDUNG i Zakład Roślin Pastewnych oraz pracownię nawożenia i roślin oleistych. Dyrektorem placówki był doc. dr hab. Henryk Burczyk.


Copyright by IUNG-PIB