- Józef Bańkowski (wybitny działacz społeczny i Prezes Tow. Roln. na Polesiu).
      - Ignacy Baraniecki (dyrektor Lasów Państwowych w Łucku, świetny fachowiec).
      - Adam Bobiński (znany działacz społeczny i doskonały specjalista).
      - Adam Bohdanowicz (zasłużony na polu oświaty rolniczej).
      - Michał Bojanowski (działacz społeczny).
      - Władysław Brochocki (wybitny rolnik, znany swego czasu na terenie Wileńszczyzny i Mińszczyzny).
      - Antoni Budny (wybitny hodowca).
      - Józef Choromański (znakomity działacz społeczny i świetny organizator).
      - Bolesław Chwalibóg (działacz społeczny).
      - Jan Czaplicki (znany leśnik, zasłużony publicysta fachowy).
      - Stanisław Domosławski (wieloletni dyrektor szkoły Rolniczej w Sobieszynie, dobry pedagog i zasłużony wychowawca młodzieży).
      - Kazimierz Gautier (doskonały rolnik). 
      - Piotr Górski (wybitny rolnik i działacz społeczny).
      - Władysław Grabiński (ceniony pedagog).
      - Kazimierz Grabowski (działacz zasłużony na polu organizacji rolnictwa i oświaty rolniczej).
      - Aleksander Hełczyński (znany producent nasion, bardzo dobry fachowiec).
      - Antoni Hempel (działacz społeczny).
      - Leon Hempel (wybitny działacz społeczny).
      - Stanisław Hrebnicki (działacz socjalistyczny).
      - Józef Jaworski (bardzo dobry specjalista w zakresie hodowli lasu).
      - Franciszek Jezierski (wybitny leśnik i działacz społeczny).
      - Aleksander Karszo - Siedlewski (wybitny działacz społeczny).
      - Jan Kiełczewski (specjalista bankowiec).
      - Włodzimierz Klawer (wybitny działacz narodowy i oświatowy).
      - Zygmunt Kołudzki (zasłużony w dziedzinie agronomii społecznej).
      - Józef Kozakowski (działacz społeczny).
      - Leon Kretkowski (wybitny rolnik i doświadczalnik, znany oświatowiec i działacz społeczny). 
      - Klemens Kruszewski (Dyrektor Lasów Państwowych w Radomiu, wybitny fachowiec w dziedzinie leśnictwa).
      - Stanisław Kuczyński (zasłużony hodowca trzody chlewnej).
      - Grzegorz Lipczyński (wybitny rolnik).
      - Feliks Lubański (zasłużony doświadczalnik).
      - Mikołaj Łopaciński (działacz socjalistyczny zamęczony w Cytadeli Warszawskiej).
     - Wincenty Łoskowski (jeden z najwybitniejszych rolników i działacz społeczny).
     - Adam Łuniewski (Prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego).
     - Paweł Małachowski (wybitny działacz narodowo - oświatowy).
     - Henryk Marten (wybitny fachowiec leśnik).
     - Adam Mierzejewski (doświadczalnik).
     - Marcin Mierzejewski (wybitny rolnik i działacz społeczny).
     - Bohdan Moskalewski (przedwcześnie zmarły - bardzo zdolny chemik rolny i administrator).
     - Ludwik Narkiewicz Jodko (wybitny rolnik, działacz społeczny).
     - Michał Natanson (publicysta).
     - Konrad Niedziałkowski (w okresie studiów socjalista, działacz społeczny).
     - Aleksander Nowiński (zasłużony działacz narodowy, wybitny pszczelarz).
     - Ignacy Ostrowski (jeden z najwybitniejszych leśników polskich, działacz społeczny, wielki opiekun uczącej się młodzieży).
     - Marcin Ostrowski (wybitny specjalista w dziedzinie hodowli lasu i doskonały administrator).
     - Kajetan Piechowski (wybitny rolnik).
     - Jan Teodor Plebański (wybitny rolnik).
     - Jan Płoski (wybitny działacz społeczny).
     - Władysław Płoski (działacz społeczny).
     - Władysław Pruffer (wybitny leśnik).
     - Leon Rohoziński (wybitny rolnik i działacz społeczny).
     - Tadeusz Rohoziński (działacz socjalistyczny).
     - Aleksander Smoleński (zasłużony ichtiolog).
     - Ignacy Sobertin (wybitny leśnik).
     - Dariusz Sommers (wybitny leśnik).
     - Teodor Marian Staniszewski (działacz społeczny, ekonomista).
     - Stanisław Śliwiński (działacz społeczny).
     - Władysław Świeżyński (wybitny rolnik).
     - Roman Święcicki (wybitny rolnik i doświadczalnik).
     - Władysław Świętochowski (ceniony pedagog).
     - Jan Turski (działacz społeczny).
     - Antoni Tyszkiewicz (działacz społeczny).
     - Tadeusz Walicki (wybitny rolnik i działacz społeczny).
     - Stanisław Wojczyński (działacz oświatowo - narodowy).
     - Stanisław Wroczyński (wybitny rolnik i działacz oświatowy).
     - Stanisław Wroński (wieloletni redaktor "Gazety Rolniczej", wybitny rolnik, autor wielu prac z dziedziny mechaniki rolnej).
     - Henryk Wysokiński (zasłużony hodowca i działacz społeczny).
     - Józef Zaleski (działacz społeczny).
     - Lucjan Zdrojewski (działacz społeczno - rolniczy).
     - Bolesław Zdziarski (wybitny działacz społeczny).
     - Władysław Żbikowski (wybitny leśnik).
     - Ludwik Żuławski (wybitny rolnik).  


Copyright by IUNG-PIB