Prezentowane fotografie pochodzą z albumu profesora Stefana Lewickiego. Obecnie znajdują się w archiwum rodzinnym wnuka profesora p. Stefana Urbańskiego (Calgary).
Serdeczne podziękowania dla p. Steve Lucido za udostępnienie skanów.
 
 Prof. dr hab. Stefan Lewicki urodził się w roku 1890 w Szepietówce na Wołyniu. Studia matematyczno-przyrodnicze ukończył na Uniwersytecie Kijowskim, a biologiczne, ze specjalizacją w zakresie uprawy i hodowli roślin na Wydziale Rolniczym Politechniki w Kijowie. Następnie studiował problematykę uprawowo-hodowlaną w Okręgowej Stacji Doświadczalnej Ministerstwa Rolnictwa w Bezenczuku w Samarskiej Guberni, zajmując równocześnie stanowisko kierownika działu hodowli roślin. W latach 1917-1918 prowadził wykłady z hodowli roślin na Politechnice Kijowskiej, wykłady z botaniki na Wyższych Kursach Rolniczych i Polskim Uniwersytecie Powszechnym oraz wykłady z zakresu nauk przyrodniczych w Towarzystwie Popierania Średniej Szkoły Polskiej w Kijowie. Od lutego 1919 r., po powrocie do kraju, objął stanowisko kierownika Działu Hodowli Zbóż w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Funkcję kierownika Zakładu Roślin Zbożowych pełnił do roku 1960.  Po przejściu w stan spoczynku pozostał nadal aktywnym naukowym opiekunem swoich uczniów, służąc im radą i bogatym doświadczeniem.  

     Profesor Stefan Lewicki położył ogromne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i rolnictwa polskiego. Wyrazem uznania tych zasług są liczne odznaczenia i wyróżnienia np. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego, Odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Medal Mikołaja Kopernika, tytuł Doktor Honoris Causa WSR w Lublinie itp.

Zmarł 28 kwietnia 1975 r. 
                                                                                                   
                                             
                                                
 
                                                                                
                       
1920 r. - Powódź 
 
 
                        
1920 r. - Powódź
 
 
                        
Widok na Łachę, 1920 r. 
 
 
                       
Droga z Puław do Kazimierza
 
 
                        
Początek lat  20. XX w. Puławy, Pałac Czartoryskich - Sala Gotycka. Pracownicy PINGW - Stefan Lewicki (tylny rząd, piąty od lewej) i Stefa Erbich (Lewicka) (dolny rząd, druga od prawej)  
           
 
                       
Początek lat 20. XX w. Pracownicy Instytutu - Stefan Lewicki (drugi rząd od dołu, trzeci od lewej)
 
 
                        
                                             Lata 20. XX w. Antoni Sempołowski - Pierwszy kierownik Wydziału Hodowli Roślin  w PINGW
                                       
 
                       
Lata 20. XX w. Pałac Czartoryskich w Puławach (siedziba PINGW)
                                                                   
 
                        
Początek lat 20. XX w. Pałac Marynki
 
 
                        
Początek lat 20. XX w. Dom Gotycki
                                                                                                   
                                                                                                       
 
                        
Początek lat 20. XX w. Dom Gotycki 
 
 
                                                   
Początek lat 20. XX w. Świątynia Sybilli
                                                                                                     
 
                      
1920 r. 
                                                                                                            
 
                                                   
 Pałac Czartoryskich w Puławach - Sala Gotycka
 
                                                                                          
                       
Pałac Czartoryskich w Puławach (PINGW) - Brama wjazdowa
 
                                                                                 
                                
Pałac Czartoryskich w Puławach (PINGW)
 
                                                                                               
                       
Pałac Czartoryskich w Puławach (PINGW)
 
 
                        
Pałac Czartoryskich w Puławach (PINGW)
       
 
                         
Lata 20. XX w. Pałac od strony Wisły
 
 
                                           
Początek lat 20. XX w., Pałac Marynki 
 
 
                       
Początek lat 20. XX w., Pałac Marynki
 
 
                        
Początek lat 20. XX w. Aleja w parku
 
 
                       
Początek lat 20. XX w. Widok na Łachę 
                                                                                                 
 
 
                      
                                      Lata 20. XX w. Sobieszyn - Stefan Lewicki w centrum obok mężczyzny ze słomianym kapeluszem w dłoni

                                              
                      
Lata 20. XX w.
 
 
                           
Stefan Lewicki (tylny rząd, szósty od lewej)
 
 
                                  
Lata 20. XX w. Pracownicy Instytutu - Stefan Lewicki z żoną Stefą Erbich (Lewicką) - górny rząd trzecia od prawej (Stefan Lewicki drugi od prawej)
 
 
                     
Stefan Lewicki (tylny rząd, pierwszy od lewej)
 
 
                     
1923 r.
 
 
                     
1923 r. - Świątynia Sybilli
 
 
                    
1923 r. Pracownicy Instytutu
 
 
                                                                                                                                   1924 r. - Stefan Lewicki (z prawej)
 
 
                        
1925 r. - Zima w Puławach (widok na zamarzniętą Łachę)
 
 
                    
 
 
Copyright by IUNG-PIB