Pracownicy Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, którzy zginęli w okresie II wojny światowej (1939-1945)
 
 
Bronikowski Wiktor (1899-1940)
Wykształcenie wyższe rolnicze. Od 1927 do 1934 roku, asystent Wydziału Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Wiejskich PINGW w Warszawie, następnie pracownik naukowy SGGW. W 1939 r. stypendysta Fundacji Rockefellera w USA. Na wieść o wybuchu wojny wraca do kraju. Bierze czynny udział w konspiracji. Aresztowany 19 września 1940 r. przez gestapo, ginie w Oświęcimiu 27 grudnia 1940 r.
 
Chiszczyński  Zygmunt (1923-1943)
Pracownik budowlany PINGW. W czasie okupacji żołnierz AK. Zginął na Majdanku 8 lipca 1943 r.
 
Czerwińska Krystyna Maria (1914-1944)
Biolog z wykształcenia, od 1938 r. - asystentka Działu Mikrobiologi Rolniczej PINGW w Puławach. Bierze udział w Powstaniu Warszawskim, w którym ginie. Pochowana na Powązkach w Warszawie.
 
Doczyński Bolesław (1912-1940)
Wykształcenie średnie techniczne. 0d 14 lipca 1936 r. - pracownik administracyjny PINGW w Puławach. Zginął w Katyniu w 1940 r.
 
Dzikowski Bogdan (1904-1939)
Wykształcenie wyższe rolnicze. Od 1936 r. - asystent w Dziale Roślin Pastewnych i Przemysłowych w Wydziale Rolniczym PINGW (pole doświadczalne w Pożogu). Prowadził pracę nad soją Puławska Żółtą. Od 1938 r. - kierownik Działu Hodowli Ziemniaka PINGW w Bydgoszczy. Zmobilizowany w 1939 r. ginie na froncie w nieustalonych okolicznościach.
 
Goździelski Ignacy (1907-1939)
Od 1 lipca 1936 r. - pracownik techniczny (ogrodnik) Działu Warzywnictwa i Kwiaciarstwa PINGW w Puławach, w Dolnym Ogrodzie. Brał udział w Kampanii Wrześniowej jako żołnierz piechoty. Zginął w nieustalonych okolicznościach.
 
Grabowski Stanisław (1922-1945)
Syn Józefata, pracownik Sekcji budowlano-remontowej PINGW. Zmobilizowany w 1944 r. do Wojska Polskiego jako szeregowy 5 pp, ginie na Wale Pomorskim w Borujsku 2 marca 1945 r.
 
Jemielewski Tytus (1884-1939)
Ukończył studia rolnicze na UJ. W latach 1918-1920 był asystentem w Wydziale Gleboznawczym PINGW w Puławach, następnie do 1924 r. pracował (z przerwami) w samorządzie miasta Puławy, potem - prawdopodobnie w Bydgoszczy. Aresztowany przez gestapo 14 października 1939 r., stracony pod Fordonem 1 listopada 1939 r.
 
Kędra Franciszek (1913-1943)
Przed 1939 r. - technik budowlany w PINGW, w Puławach, podoficer. Aresztowany za działalność w AK, w 1942 lub 1943 r., zginął prawdopodobnie na Majdanku.
 
Kleczyński Zygmunt (?-1944)
Urodzony w Skierniewicach. W czasie wojny asystent prof. S. Zaliwskiego w Dziale Sadowniczym Wydziału Ogrodniczego PINGW w Górnej Niwie. Zginął w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.
 
Kopeć Stefan (1888-1941)
Biolog z wykształcenia, prof. dr habilitowany, wybitny badacz w zakresie zoologii doświadczalnej i genetyki. Pracował w PINGW w Puławach od 1918 r. do 1932., w latach ostatnich na kierowniczym stanowisku w Dziale Morfologii Doświadczalnej oraz jako dyrektor PINGW. Od 1932 r. - profesor zwyczajny w Katedrze Biologii na Wydziale Lekarskim UW. Rozstrzelany wraz z synem Stanisławem w Palmirach pod Warszawą 13 marca 1941 r.
 
Korzeniowski Bohdan (1909-1940)
Studia rolnicze ukończył w Dublanach. W latach 1934-1937 pracował w PINGW w Puławach u prof. L. Kaznowskiego na polu doświadczalnym na Kępie. Zmobilizowany w stopniu podporucznika w 1939 r., zginął w Katyniu w 1940 r.
 
Kosiński Ignacy (1874-1940 (?)
Studia rolnicze ukończył w Dublanach, studiował również w Jenie i w Lipsku. Dr nauk rolniczych, był zasłużonym organizatorem i twórcą doświadczalnictwa rolniczego w Polsce i współinicjatorem powstania PINGW w Puławach, gdzie w latach 1929-1933 był kierownikiem Wydziału Rolniczego. Aresztowany w 1939 r. przez Niemców, zmarł prawdopodobnie na początku 1940 r. - w toruńskim więzieniu.
 
Krahelska Krystyna (1914-1944)
W 1939 r. ukończyła studia etnograficzne na UW. W latach 1940-1941 przebywała w Puławach i była zatrudniona jako pracownik techniczny w Dziale Mikrobiologii Rolniczej PINGW. Poetka, żołnierz AK. Zginęła w Powstaniu Warszawskim 2 sierpnia 1944 r. Pochowana na cmentarzu na Służewcu w Warszawie.
 
Kudelik Czesław (1909-1940)
Ukończył Wydział Malarski w Państwowej Szkole Zdobniczej i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Od 1934 r. - pracownik Działu Kartograficznego PINGW w Puławach, od 1939 r. - kierownik Kreślarni Kartograficznej. W okresie okupacji bierze czynny udział w konspiracji (AK). Aresztowany przez gestapo w październiku 1943 r., ginie na Majdanku 1 lutego 1944 r.
 
Kulmatycki Włodzimierz (1895-1939
Studiował biologię we Lwowie i Wiedniu. Od 1922 r. roku - kierownik Wydziału Rybackiego PINGW w Bydgoszczy. Badacz, organizator i popularyzator w dziedzinie rybactwa śródlądowego. Aresztowany przez hitlerowców 15 października 1939 r., wywieziony z Bydgoszczy 1 listopada 1939 r.,  zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
 
Łukaszewicz Mieczysław 
Technik w Dziale Roślin Korzeniowych PINGW (pole doświadczalne w Pożogu). Skonstruował przenośne laboratorium do oznaczania procentu cukru w hodowlanych odmianach buraka cukrowego. Został zastrzelony przez NKWD w drodze z Końskowoli do Pożoga  zimą 1945 r.
 
Mańko Stefan (1911-1941)
Pracownik techniczny i kartograf Wydziału Gleboznawczego PINGW w Puławach. Uczestnik Kampanii Wrześniowej. Po ucieczce z obozu jenieckiego, wraca do Puław i pracuje w Wydziale Gleboznawstwa. Aresztowany w 1940 r., więziony w Puławach i Lublinie, ginie w Oświęcimiu w 1941 roku.
 
Matras Czesław (1912-1946)
Laborant w Dziale Chemii Roślinnej w Wydziale Rolniczym PINGW w Puławach - od 1938 r. Zmobilizowany w 1939 r., odbył Kampanię Wrześniową jako szeregowy 15 pp "Wilków". Po powrocie z obozu jenieckiego zmarł na gruźlicę w Zakopanem.
 
Miazga Marian (1922-1945)
W czasie okupacji niemieckiej pracownik fizyczny folwarku PINGW na Mokradkach. Powołany w 1944 r. do Wojska Polskiego zginął jako kapral 3 pp na Wale Pomorskim koło Rothenburga, 16 kwietnia 1945 r.
 
Minkiewicz Józef Stefan (1919-1940)
Syn profesora Stanisława Minkiewicza (wieloletniego zasłużonego pracownika naukowego PINGW w Puławach), student UW. Aresztowany w 1939 r., zginął w obozie koncentracyjnym e Oranienburgu, 8 grudnia 1940 r.
 
Nida Stanisław Feliks (1899-1941)
Studia rolnicze odbył na UJ. W latach 1928-1934 - asystent w Wydziale Gleboznawczym PINGW w Puławach, następnie klasyfikator gruntów i kartograf map gleboznawczych województw wschodnich. W 1939 r., po odbyciu Kampanii Wrześniowej wraca do Puław, gdzie pracuje w Wydziale Gleboznawczym PINGW, biorąc jednocześnie czynny udział w konspiracji (AK). Zmarł w szpitalu w Puławach 7 marca 1941 r. - po represjach ze strony gestapo.
 
Noworolnik Stanisław
Woźnica w PINGW w Puławach. Zastrzelony przez Niemców na ulicy Skowieszyńskiej w lipcu 1944 roku.
 
Obitz Kurt (1907-1945)
Urodzony w Brzozowie koło Węgorzewa. Jeden z najwybitniejszych działaczy mazurskich. Studia weterynaryjne i przewód doktorski odbył w Berlinie. Od 1935 roku - kierownik Działu Parazytologicznego PINGW w Puławach. W czasie wojny członek AK. Aresztowany w Puławach 8 lutego 1940 r., osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Zmarł w 1945 r., w kilka miesięcy po wyzwoleniu obozu, leczony na gruźlicę w Szwecji.
 
Okrój Ireneusz (1925-1944)
Syn Stanisława (pracownika Działu Ochrony Roślin w Puławach). W czasie okupacji pracował na polu doświadczalnym na Kępie. Aresztowany przez hitlerowców za działalność w AK, zginął na Majdanku 12 maja 1944 roku.
 
Panaś Zbigniew (1920-1944)
W czasie okupacji pracownik techniczny w Dziale Żywienia Zwierząt (u prof. Malarskiego). Porucznik, komendant podobwodu puławskiego AK. Aresztowany przez hitlerowców w lutym 1944 r., został stracony w publicznej egzekucji w Kurowie przez powieszenie 6 marca 1944 r. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari. Jego grób znajduje się w Puławach, na cmentarzu przy ulicy Piaskowej.
 
Panowicz Franciszek (1912-1944)
Wykształcenie średnie ogólne (matura w 1931 r. w Puławach). Pracował w PINGW w Puławach od stycznia 1936 r., jako zastępca kierownika stacji meteorologicznej, a od 1938 r. - jako kierownik Działu Wydawniczego. Jest autorem cennej pracy n.t. klimatu Puław, opublikowanej w Pamiętniku PINGW nr. 19, 1948-49. W czasie okupacji był członkiem AK. Zginął pod koniec 1944 r., zastrzelony przez żołnierzy sowieckich (bliższych danych brak).
 
Pawłowski Jan (1906-1943)
Woźnica w Wydziale Weterynaryjnym PINGW w Puławach. Zastrzelony przez hitlerowców na dziedzińcu Starostwa Powiatowego w Puławach, 23 grudnia 1943 roku.
 
Podwyszyński Stanisław (1880-1941 ?)
Administrator Osady Pałacowej PINGW w Puławach, od 1925 r. Aresztowany przez gestapo 13 maja 1941 r. Brak informacji, gdzie i w jakich okolicznościach zginął.
 
Samślikowski Juliusz (1899-1941)
Wykształcenie średnie. Zatrudniony od 1935 r. jako technik budowlany w Wydziale Weterynaryjnym PINGW. Aresztowany przez gestapo w maju 1940 r. Zginął w Oświęcimiu za próbę ucieczki, zamęczony w bloku X, w sierpniu - wrześniu 1941 roku.
 
Sekutowicz Stanisław (1907-1944)
Ukończył studia przyrodnicze. Od kwietnia 1939 roku był asystentem w Dziale Pszczelarskim Wydziału Produkcji Zwierzęcej PINGW w Puławach. Jego film naukowy o tematyce pszczelarskiej został wyróżniony na Międzynarodowym Kongresie w Zurychu, w 1939 r. Zmobilizowany do wojska w 1939 r. Po zakończeniu Kampanii Wrześniowej przedostał się do Francji, a następnie do Anglii. Przeszedł szkolenie lotnicze, służył w polskich formacjach w lotnictwie brytyjskim.  Zginął 5 marca 1944 podczas lotu szkoleniowego nad Morzem Irlandzkim. Jego matka i niespełna 10 letnia córka Magdalena zginęły w 1944 roku w Warszawie w dniach powstania, żona wojnę przeżyła.
 
Solis Edward (1912-1943)
Ukończył gimnazjum ogólnokształcące w Puławach i szkołę techniczną w Lublinie. Od 1936 r. - asystent techniczny w Wydziale Gleboznawczym PINGW w Puławach, od 1939 r. - pracownik Działu Hydrologicznego. Uczestnik Kampanii Wrześniowej w 1939 r. Po jej zakończeniu dalej pracuje w PINGW, biorąc jednocześnie czynny udział w tajnej pracy wojskowej AK. Aresztowany przez gestapo 24 lutego 1941., więziony na Zamku, w Lublinie na Majdanku, a następnie w Oświęcimiu, gdzie ginie w 1943 roku.
 
Turski Wacław (1909-1943)
Syn Feliksa, długoletniego zasłużonego pracownika Instytutu Puławskiego. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Puławach i odbyciu służby wojskowej, od 1935 r. pracuje w Dziale Hydrologicznym Wydziału Gleboznawczego PINGW - jako obserwator stacji meteorologicznej i asystent tego działu. W 1944 r. zgłasza się do Wojska Polskiego. W dniu 19 kwietnia 1945 r. - ginie jako podporucznik 32 pp. w bitwie pod Niszkami nad Nysą.
 
Wojdaszka Wacław (1919-1943)
Woźnica w Dziale Uprawy Roli i Roślin PINGW ( u prof. Pietruszczyńskiego). Rozstrzelany przez Niemców w Śniadówce k. Baranowa 31 października 1943 r.
 
Zagrodzki Kazimierz (1920-1944)
Syn dr. Kazimierza Wincentego Zagrodzkiego - student - praktykant w Wydziale Weterynaryjnym PINGW w Puławach. Aresztowany przez gestapo w maju 1943 r. i więziony na Zamku w Lublinie, ginie w obozie koncentracyjnym w Dautmergen w listopadzie 1944 roku.
 
Kazimierz Wincenty Zagrodzki (1881-1941)
Doktor nauk weterynaryjnych, pułkownik, długoletni (od 1921 r.) zasłużony pracownik naukowy PINGW w Puławach, organizator i (od 1935 r.) - kierownik Wydziału Weterynaryjnego. W latach 1921-1922 Naczelny Komisarz do walki z księgosuszem bydła. Aresztowany w maju 1941 r. w Puławach, wywieziony na Zamek w Lublinie, niebawem na skutek interwencji władz Instytutu zostaje zwolniony, lecz z powodu zakażenia w więzieniu tyfusem, umiera 9 czerwca 1941 r.
 
Zieliński Jerzy (?-?)
Młody pracownik pomocniczy Działu Roślin Pastewnych  i Przemysłowych na Kępie. Aresztowany przez gestapo na początku okupacji - zaginął. Data i okoliczności śmierci nie są znane.
 
Zweigbaum Zofia (1891-1944)
Od kwietnia 1938 r. - adiunkt w Dziale Ochrony Roślin Wydziału Chorób i Szkodników Roślin PINGW w Puławach. Będąc Żydówka, podczas okupacji ukrywała się w Warszawie, gdzie zginęła w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku.
 
Zylbertal Saul (1902-1941)
Ukończył studia Weterynaryjne. Od 1936 r. - asystent w Wydziale Weterynaryjnym PINGW w Puławach. Zginął we Lwowie w drugiej połowie 1941 r. - zastrzelony przez Niemców.
 
                                                                                                                                                                                                    Cześć Ich Pamięci!
 
                                                                                                                                                                                                    Opracowały:
                                                                                                                                                                                                    Maria Ruszkowska
                                                                                                                                                                                                    Helena Mącznik
                                                                                                                                                                                                    Wanda Maliszewska
Źródła:
1. Encyklopedia pszczelarska. PWRiL, Warszawa 1989
2. Hitlerowskie Więzienie na Zamku w Lublinie. Praca zbiorowa pod red. Z. Mańkowskiego. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988
3. Jackiewicz F. Byłem więźniem Majdanka. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1967
4. Konty-Zadura Z. Liceum Ogólnokształcące im. A. J. Czartoryskiego w Puławach w latach 1916-1976, Puławy 1978
5. Księga poległych na polu chwały 1943-1945. Wydawnictwo MON, Warszawa 1974
 


Copyright by IUNG-PIB