Podział PINGW na wydziały, działy, poddziały w latach 1927-1937 i skład osobowy w obrębie poszczególnych placówek naukowych Instytutu..
 
 
1. Wydział Gleboznawczy w Puławach. Kierownik Wydziału - T. Mieczyński, kierownik Poddziału - J. Tomaszewski, asystenci J. Grabowski (1.II.1918 - II 1936 r.), W. Grzywo - Dąbrowski, W. Grodzińska, Szymon Kotar (1927 - V.1936 r.), Jan Mieczyński (1928 - VIII.1935 r.), Stanisław Nida (1928 - XI.1935 r.), Wiktor Zajączkowski (od 1.I.1930 r.), Marian Antosz (1931 - XII.1935 r.).
 
2. Dział Melioracyjny w Bydgoszczy (istniał do 1932). Kierownicy - J. Koppens (do 1928 r.), zastępca kierownika - T. Mieczyński (od 1929 r.), asystent - Bohdan Romanowski, praktykant - Bolesław Wyrzykowski (w 1930 r.).
 
3. Wydział Chemii Rolnej w Bydgoszczy. Kierownik wydziału - L. Zaleski (do 31.I.1930 r.), następnie (od 4.II.1930 r.), Stanisław Hołyński (do 31.I.1930 r.). Kierownik Poddziału Chemii Analitycznej, starszy asystent, starszy asystent, a następnie kierownik Poddziału Chemii Analitycznej - Ryszard Kwieciński (do 1936 r., później przeniósł się do Poddziału Biochem. w Puławach), asystenci: S. Lewoniewska (do 31.XII.1929 r.), Henryk Marchwicki (od 1930 - 31.X.1931 r.), Lucyna Przestępska (od 1930 - 30.VII.1931 r.), Selma Żelazna (od 1935 - XII.1936 r.), Bolesław Rumiński (od 1936 r.).
 
4. Wydział Rolniczy w Puławach. Kolejni kierownicy Wydziału E. Godlewski (do 1928 r.), I. Kosiński (do III.1933 r.), Kierownicy Poddziałów: W. Bereza (do II. 1932 r.), Stanisław Rosnowski (od 1.X.1932 r.), asystenci: - adiunkci: Anna Nowotnówna, Jadwiga Ziemięcka (od 1.I.1931 r.):Karol Szabunia (od 1.III.1930 - 1.IX.1931 r.), Aleksander Godek (od 1932 - 1933 r.).
 
5. Wydział Hodowli Roślin w Puławach z Poddziałem w Bydgoszczy. Kierownik Wydziału - J. Sypniewski (do końca 1931 r.), kierownik Poddziału Bydgoskiego - M. Krukowski; asystenci w Puławach: J. Czarnocka, Bohdan Dzikowski (od 1.I.1930 r.). Praktykantka - Alina Korybut -Daszkiewiczówna (od 1929 r.).
 
6. Dział Hodowli i Genetyki Zbóż. Kierownik Działu - S. Lewicki; asystenci: S. Barbacki, J. Kulczycki, Andrzej Słaboński (od 1.I.1936 r., poprzednio - od 1933 r. - praktykant i stypendysta), Adam Wiadrowski (od 1.III.1936 r. - 28.II.1937 r.), Pomocnik Techniczny - Roman Siagło; praktykanci i stypendyści: L. Ronikier (w 1931 r.), J. Niedziólka (w 1933 r.).
 
7. Dział Roślin Pastewnych w Puławach - od 1936 r. Dział Roślin Pastewnych i Przemysłowych w Puławach. Kierownik - L. Kaznowski; asystenci: Sergiusz Bezradecki (od 1927 r.), Benzion Horowitz (na prawach praktykanta od 1928 - 1931), B. Dzikowski (od 1836 r.), Jerzy Korohoda (od 1935 r.), Jadwiga Grońska (od 1.IV1936 r), A. Godek (od 1.IV.1933 r.), Andrzej Rogoziński (od 1936 r.), Leonia Rożnowska (od 1936 r.), Jerzy Obarski (od 1936 r.), Irena Grzybowska - Kocyłowska (od 1936 r.). Praktykanci i stypendyści: F. Smoleńska (od 1929 - 1930 r.), W. Zambrzycki (od 1930 r.), Romuald Gałęzowski (w latach1934 - 1937).

8. Stacja (Doświadczalna) Botaniczno - Rolnicza we Lwowie z Pracownią Ochrony Roślin - od końca 1935 r. Dział Uprawy Łąk i Pastwisk (we Lwowie) Wydziału Rolniczego PINGW i Pracowni Entomologii Stosowanej Wydz. Chorób i Szkodników PINGW. Kierownik Stacji (Działu) - Walery Swederski; adiunkci: Bronisław Szafran, Adam Krasucki ( w 1935 r. przeszedł do Wydz. Ochr. Roślin); asystenci: Leon Friczyk (do 15.XI.1929 r.), M. Małaczyński ( w 1928/1929 r.), S. Wacyk (pełny czas pracy trudny do ustalenia), Grzegorz Kozij (od 1937 r.), Seweryn Muryn (do 1930 r.; później przeniósł się do Wydz. Ochrony Roślin w Puławach, M. Mikasiewicz (od 1930 r.). Okresowo pracowali jako praktykanci M. Romanowski (do 31. I. 1931 r.), Z. Maleczyńska (czas pracy nie ustalony, M. Tuligłowicz (do 1931), Jerzy Zub i inni.
 
9. Wydział Ogrodniczy w Puławach z Zakładem Ogrodniczym w Zaleszczykach. (związany z Instytutem Puławskim od 1932 r.). Kierownicy zakładu: J. Dybowski (do 18.XII.1928), L. Kaznowski (jako zastępca; 1929 - 31.X.1930 r.), Ludwik Falkowski (od 1.XI.1930 r.); Kierownik Zakładu w Zaleszczykach - Ludgard Lachowicki-Czechowicz (do 30.VI.1931 r.) Asystenci: K. Powiłański (do 30.XI.1931 r.), Adam vel Jan Lewicki (od 1928 - 31.VIII.1931 r.), S. Białobok (od 1935 r.). Kierowniczki ogrodów: Helena Ostromęcka-Kulczycka (tzw. ogród górny) i Lucyna Pogorzelska (tzw. ogród dolny). Praktykanci: M. Szremowicz (1932 - 31.XII.1933 r.), L. Malinowski (1932 r.), B. Skwarek( do 31.XII.1933 r.).
 
10. Zakłady Hodowli Krzewów i Drzew Owocowych, Wikliny oraz Pszczelnictwa w Puławach. Kierownik Zakładów - J. Białobok. Personelu naukowego nie było.
 
11. Wydział Ochrony Roślin i Dział Entomologiczny w Puławach. Kierownik Wydziału i Działu - S. Minkiewicz; asystenci: J. Woroniecka-Siemaszkowa (od 1.VIII.1930 r.), Krystyna Jankowska-Barbacka (od 1927 r.), Eugeniusz Judenko (od 1928 r.), Józef Kochman (od 1928 - 1931 r.), S. Muryn (od 1930 - 1934 r.), Klementyna Stępniewska (od 1934 r.).
 
12. Wydział Chorób Roślin w Bydgoszczy. Kierownik Wydziału. - L. Garbowski: asystenci, później adiunkci: Piotr Leszczenko (rolnik - fitopatolog), Stefan Keler (entomolog). Asystenci: Wacław Szymański (chemik, od 1.I.1930 r.), Helena Juraszkówna (od 1.VI.1932 r.). Praktykanci: P. Schulz (1.IV.1930 r. - 31.III.1931 r.), S. Toll (1.V.1930 r. - 15.V.1931 r.), W. Pęska (1.IX.1930 r. - 30.IX.1931 r.), Tadeusz Dominik (1.VII. - 30.IX.1931 r.), J. Jemioła (1.X. - 31. X.1931 r.).
 
13. Wydział Hodowli Zwierząt - od 1932 r. tylko stacja Zootechniczna w Borowinie. Z. Zabielski; Asystenci: Bohdan Daszkiewicz (od 1929 r.), St. Krawczyńska )1.VI.1929 r. - 30. IX.1930 r.), M. Borowska (od 1.X.1930 r. - IX.1936 r.), Franciszek Nawara ( od 1936 r.). Praktykanci w latach 1930 - 1931: S. Andlauer, M. Czarnocka, M. Daszewski, A. Domański, J. Lechnicki, J.Michalska, M. Nitrittówna, W. Weissówna, T. Leżnicki. Praktykanci w latach 1932 - 1933 (oprócz M. Czarnockiej i T. Leżnickiego): J. Szymski, Mieczysław Zakrzewski, Roman Siwicki, Zygmunt Miara, F. Nawara (późniejszy asystent), Maria Lippomanówna, S. Podobianka, Krystyna Januszewska, T. Kibort.
 
14. Dział Morfologii Doświadczalnej w Puławach.  Kierownik Działu - S. Kopeć ( do 30.IV.1932 r.), później L. Kaufman (od 1.V. 1932 r. poprzednio asystent, adiunkt), asystent - Miron Latyszewski (od 1926 r.), praktykanci: Tadeusz Vetulani (od 1928 r.), Rania Horowitzowa (1929 - 1930 r.), Michał Laskowski (1928 - 1930 r.), Anna Bielińska (od 1938 r.), Władysław Dąbrowski (od 1928 r.), Tadeusz Markiewicz (od 1928 r.).
 
15. Wydział Żywienia ( i Użytkowania) Zwierząt w Puławach. Kierownik Wydziału - H. Malarski. Adiunkt, a od 1931 r. Kierownik Poddziału Chemiczno - Fizjologicznego - Z. Wierzchowski, asystent - T. Wyszyński.
 
16. Dział mleczarski w Bydgoszczy (istniał do 1932). Kierownik Działu - Zygmunt Leyko, Kierownik Poddziału Fermentacyjnego - I. Lipska. Stypendysta T. Łobodziński (w 1931 r.).
 
17. Wydział Zoohigieny w Bydgoszczy (istniał do 1935 r.). Kierownik Wydziału - K. Panek ( do IX. 1935 r.). Kierownik Poddziału  - M. Zacharow (od 1931 r. poprzednio, w latach 1929 - 1931 r Kierownik Pracowni Rozpoznawczej). Asystenci: Marcin Wołoszyński, Jan Wyrzykowski, Henryk Gołaszewski (od 1931 r. Kierownik Weterynaryjnej Pracowni Rozpoznawczej). Adolf Frankenstein (od 1932 r.), B. Jaszczyński Kierownik Oddziału Tępienia Gruźlicy ( w latach; 1929 - 1932).
 
18. Wydział Serologiczny w Puławach. Kierownicy Wydziału: F. Jaroszyński (do 31.XII.1930 r.), K. Markowicz (1931 - 1934 r.), P. Żochowski (od 1934 r.). Kierownik Działu - K. Markowicz (kier. Wydz. w Latach 1931 - 1934). Kierownik Poddziału - P. Żochowski (Kier. Wydz. od 1934 r.). Asystenci; W. Sarnowiec (do 1.VII.1931 r.), Tadeusz Książkiewicz, S. Doroszewski (w 1931 r.).
 
19. Dział Ekonomii i Organizacji Rybactwa w Bydgoszczy (istniał do 1932 r.). Kierownik Działu - J. Borowik, Kierownik Poddziału - Borys Dixon. Asystent T. Szela (w 1929 r.). Stypendyści i praktykanci: B. Sotkowski ( w 1929 r.), A. S. Markowski (1930), W. Bugayski (1930 r.).
 
20. Pracownia Rybacka w Bydgoszczy. Kierownik Pracowni - Włodzimierz Kulmatycki. Asystenci: Józef Gabański, W. Pęska (w 1931 r.), Wanda Kleniewiczowa (1.I. - 31. X. 1932 r. i 10.I. - 31. XII. 1933 r.), Ryszard Halladin (4.X. - 19.X.1932 r.), Karol Michalski ( 1.XI. - 31.XII.1933 r.), Antonina Kołaczkowska (od 1934 r.).
 
21. Morskie Laboratorium Rybackie na Helu - in. Dział Biologiczno - Morski w Bydgoszczy z Laboratorium na Helu ( istniał do 1932 r.). Kierownik Działu - Kazimierz Demel. Poza kierownikiem Działu personelu naukowego nie było.
 
22. Wydział Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Wiejskich w Warszawie. Kierownicy Wydziału: F. Bujak (do 31.X.1929 r.), Witold Staniewicz (od 15.I.1930 r.). Asystenci, później adiunkci (od 1930 r.), następnie Kierownicy Poddziałów: S. Antoniewski, Jan Curzytek, Mieczysław Sowiński, Franciszek Dziedzic. Adiunkci i asystenci: Tadeusz Janikowski (1.X.1930 r. - 31.I.1932 r.), Wiktor Bronikowski (do 1934 r.),  Władysław Nowicki, Jan Warężak (do 1932 r.), Stanisław Kwapień (do 31.X.1931 r.), Piotr Szewczyk (od 1935 r.), Antoni Stefan Broda (od 1931 r.), Felicja Markowska (od 1935 r.).
 
 
 


Copyright by IUNG-PIB