ODDZIAŁ OCHRONY ROŚLIN WE LWOWIE
 
Oddział Ochrony Roślin we Lwowie, wchodził w skład Działu Szkodników Roślin w Puławach (badania nad szkodnikami roślin rolniczych i warzywnych), prócz badań prowadził również akcję praktyczną. Oba te Działy pozostawały ze sobą w ścisłym związku, przy czym badania naukowe prowadzone były wyłącznie w dziedzinie entomologii stosowanej. W szczególności zbadano rozwój i biologię niezmiarki i opracowano na tej podstawie metody jej zwalczania. Dla opracowania szczegółowego programu służby ochrony roślin na terenie Małopolski wschodniej prowadzono rejestrację szkodników. W tym celu zorganizowano sieć korespondentów. Rejestracja związana była z poradnictwem oraz utrzymywaniem stałego kontaktu z terenem za pośrednictwem urzędów administracji.
                                 
          Opylacz motorowy do walki z chorobami i szkodnikami roślin uprawnych.             Opryskiwacz motorowy do walki ze szkodnikami i chorobami
                                                                                                                                                                                drzew owocowych.
 
   
Oddział publikował wiele prac naukowych dotyczących walki ze szkodnikami i chorobami roślin. Kierownikiem Oddziału Ochrony Roślin był dr. Adam Krasucki.
 
  Źródło:
 T. Mieczyński - Zarys organizacji i działalności Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, Puławy 1937.


Copyright by IUNG-PIB