GALERIA FOTOGRAFII
 
 
               
 
                               Studenci IGWiL, początek lat osiemdziesiątych XIX w. (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)
 
 
 
                   
 
                              Student IGWiL                                   Roman Jankowski, student IGWiL (1914 r.)            Jan Dambergas (Janis Dambergs), Łotysz
 
 
 
                   
 
                  Starsze córki dyrektora Instytutu (1903-1905) Piotra Wasiliewicza Budrina, Anna i Natalia (z prawej i lewej), w gronie przyjaciółek i
                                                                                                     studentów IGWiL. (1903 r.)
                                                                                            (archiwum Julii Pawłowej-Budrinowej)


 
          
 
                                       Studenci IGWiL, ok. 1905 r.                                                               Brama wjazdowa do Instytutu, pocz. XX w.
             (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)


 
                      
 
                                                                           Grupa studentów IGWiL w łódce na Wiśle, pocz. XX w.


 
 
 
                      
 
                 Kwartet smyczkowy nowo-aleksandryjskiego Instytutu,                                  Profesor A. Arbuzow w sali wykładowej Instytutu, 1911 r.
                  pierwszy z prawej, prof. Aleksander Arbuzow, 1903 r.                                          (archiwum Muzeum Szkoły Chemicznej w Kazaniu)
                   (archiwum Muzeum Szkoły Chemicznej w Kazaniu)
 
 
                          
 
                Grupa profesorów i pracowników Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w1913 r. Stoją od prawej: M. Sołonienko (asystent),
                  W. Tichiński (asystent), M. Krisztafowicz (bibliotekarz i geolog), W. Andriejew (asystent), M. Aleksandrow (dyrektor administracyjny)
                    R. Boettner (wykładowca); siedzą na trawie: W. Niemiro (zastępca dyrektora administracyjnego osiedla), M. Czagowiec (dyrektor
                    administracyjny osiedla), W.Podtiegin (wykładowca); siedzą na ławie: M. Pankow (asystent), A. Ałow (wykładowca), P. Barakow
                      (wykładowca), A. Skworcow (wykładowca), I. Kaługin (wykładowca), I. Jakoczow (wykładowca), A. Czelincew (wykładowca)
                                                                         (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)
 
 
 
                  
 
         Dyrektor IGWiL (1903-1905), Piotr Wasiliewicz Budrin z żoną Julią i córką Nataszą                       Profesor Aleksander Arbuzow, pocz. XX w.
                                                    Nowo-Aleksandria, 1889 r.                                                            (archiwum Muzeum Szkoły Chemicznej w Kazaniu)
                                          (archiwum Julii Pawłowej-Budrinowej) 
 
                                                                                                                                                        
                  
                    
                    Pałac ks. Czartoryskich, siedziba IGWiL. Widok z podwórza na główny gmach, w którym mieściły się gabinety, laboratoria i aule.                                                                                               Fot. Marek Sołonienko, 1911 r.
 
 
 
                                   
                                      Sergiusz Ganieszyn (1879-1930)                                                             Mikołaj Krisztafowicz (1866-1941)
                     W latach 1905-1911 asystent w Katedrze Botaniki IGWiL                Bibliotekarz w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa
                   (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)           (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)
 
 
                                 
 
                                                    Boczne pawilony Instytutu mieszczące kancelarię i mieszkania profesorów, pocz. XX w.
 
 
 
                
 
                                                                                             Pomieszczenia Instytutu (ok. 1916 r.)
                                                                            (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)
 
 
           
 
                                                       Studenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, koniec XIX w.
                                                                         (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)
 
 
             
 
                                                              Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Budynek główny (ok. 1910 r.)
                                                                         (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)
 
 
                    
 
                                              Profesorowie i studenci IGWiL na wycieczce naukowej w Nowym Afonie (Abchazja) ok. 1912 r.
                                                                            (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)
 
 
                         
 
                                                                 Gmach główny Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (pocz. XX w.)

 
                                  
 
                                                                                 Grupa "zjazdowa" wychowanków IGWiL. Puławy 1925 r.
 
 
                                                       
 
                                      Wincenty Łoskowski, absolwent IGWiL z roku 1873,              Gustaw Niczko, absolwent IGWiL z roku 1882
                                   autor "Puławianki" - hymnu młodzieży puławskiej (1872)                  (Archiwum rodzinne p. Roberta Niczko)
 
 
                                                   
 
                                   Franciszek Władysław Pietruszczyński (1847-1931)                      Michał Strzemski, absolwent IGWiL (1910)
                           W latach 1878-1914 i 1914-1921 księgowy i kasjer w IGWiL                (archiwum domowe rodziny Strzemskich)
                                                    (po ewakuacji w Charkowie)
                                          (archiwum domowe rodziny Strzemskich)
 
 
                             
 
                                                           Poletko doświadczalne Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (pocz. XX w.)
                                                                                                                     (powiększ) 
 
 
                                                       
 
                                  Aleksander Karszo-Siedlewski i Stanisław Leśniowski założyciele powstałego w 1911 r. "Stowarzyszenia Puławiaków".
 
 
                                                 
 
                                       Profesorowie Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na jednej z wycieczek naukowych (pocz. XX w.)
                                                                  (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie Oddział w Puławach)
                                                                            
 
 
               
 
                                                       Lizymetry (pocz. XX w.)                                                                        Studenci IGWiL (1884 r.)
 
 
 
 
 Franciszek Orzepowski, absolwent IGWiL w Puławach z roku 1887
(archiwum rodzinne p. Marka Sendyka z Zielonej Góry)
 
 
 
 Studenci IGWiL w Puławach. W górnym rzędzie, drugi od prawej (zaznaczony strzałka) Bolesław Roszczewski - absolwent Wydziału Leśnego z roku 1904
(archiwum rodzinne p. Inki Dreger z Toronto, Kanada)
 
 
 
Studenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Fotografia wykonana w roku 1881.
Pierwszy z prawej (stoi) Józef Antoni Leopold - absolwent Wydziału Rolniczego (1881 r.)
(archiwum rodzinne p. Jana Leopolda)
 
 
                                                                                                         

 
                         

 
 
 
                                        


Copyright by IUNG-PIB