Folwarki Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego
 
    Folwark Końskowola - Położony w odległości 7 km od Puław, posiadał 485 ha ziemi ornej i 107 ha łąk i pastwisk. Z tego obszaru Wydział Rolniczy użytkował 30 ha, a zakład hodowli drzew - 77 ha. Gleby folwarku stanowiły częściowo przeławicone glinki lessowe, a częściowo bielice naglinowe. Folwark był zmeliorowany. Reprodukowano tam nasiona oryginalnych pszenic, żyta i uszlachetnionych nasion traw. Według danych z roku 1937 posiadał 40 sztuk krów dojnych rasy nizinnej, około 100 sztuk świń, dostarczających materiału do produkcji surowic dla Wydziału Weterynarii. Oprócz tego posiadał 60 koni surowicznych.
 
    Folwark Pulki - Położony w odległości 12 km od Puław, posiadał ogółem 150 ha gruntu ( 104 ha ziemi ornej o glebie piaszczystej i szczerkopwatej, z trudno przepuszczalną w podłożu gliną). Folwark zmeliorowany. Przeznaczony był dla rozmnażania elit żyta puławskiego wczesnego, owsa średnio-rychłego i łubinu wczesnego.
 
    Folwark Mokradki - Położony bezpośrednio pod Puławami, posiadał obszar 105 ha, z czego 64 ha ziemi ornej i 13 ha łąk znajdowało się w użytkowaniu folwarku, a 19 ha w użytkowaniu Działu Hodowli Roślin Pastewnych i Przemysłowych, Wydziału Ogrodniczego i Działu Ochrony Roślin. Folwark ten, położony w w dolinie zalewowej Wisły, nie posiadał wałów ochronnych i podlegał zalewom w czasie większych powodzi. Obwałowanie wykonano dopiero w roku 1936. Gleba - mada wiślana średnio głęboka na podłożu piaszczystym. Folwark przeznaczony był na reprodukcję traw łąkowych, pszenicy twardej puławskiej, nasion buraków pastewnych, bobiku i kilku odmian peluszek. Folwark utrzymywał większą ilość siły pociągowej i roboczej, służącej do obsługi Wydziałów Instytutu. Znajdowało się tam również  30 koni surowicznych Wydziału Weterynaryjnego.
 
   Folwark Borowina - Położony w odległości 16 km od Puław. Na folwarku mieściła się Stacja Zootechniczna Wydziału Hodowli Zwierząt. Posiadał ogółem 411 ha, z czego 250 ha ziemi ornej, 30 ha sztucznych pastwisk, 40 ha łąk i około 40 ha będących w użytkowaniu drobnych dzierżawców, resztę obszaru zajmują nieużytki piaszczyste, częściowo zalesiane, a częściowo przeznaczone jako teren projektowanej stacji doświadczalnej na piaskach. Folwark przedzielony wałem ochronnym na dwie części, z których zachodnia podlegała zalewom Wisły. Gleba - mada na piasku o zmiennej głębokości. Gospodarka polowa dostosowana była całkowicie do potrzeb Stacji Zootechnicznej. Stacja w roku 1937 posiadała 62 krowy, 145 sztuk świń, 371 owiec i 20 koni doświadczalnych. w r oku 1937 wydzielono z gruntów ornych Borowiny 80 ha na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 
   Folwark Osiny - Przejęty został przez Instytut w roku 1937. Położony w odległości 8 km od Puław. Warunki komunikacyjne z folwarkiem były bardzo utrudnione (brak szosy). Obszar majątku wynosił 330 ha o glebie piaszczystej i bielicowej. Około 80 ha stanowiły lotne i podmokłe piaski. W chwili  przejęcia folwarku przez Instytut budynki folwarczne wymagały generalnego remontu. W pierwszym roku gospodarowania Instytut zaopatrzył Osiny w niezbędne maszyny, narzędzia rolnicze oraz siłę pociągową.
 
   Folwark Mochełek - Położony w odległości 16 km od Bydgoszczy. Powierzchnia jego wynosiła 82 ha. Służył potrzebom Wydziału Instytutu Bydgoskiego.
 
 
 

 
 
 
 
 


Copyright by IUNG-PIB