Dokumenty dotyczące Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego z lat 60. XIX w.

Zobacz >>

Prace zaliczeniowe studentów Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa

zobacz >>

Dyplom ukończenia Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa - 1882 r.

Darczyńca: Robert Niczko

Studenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, pocz. XX w.

Studenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, 1904 r.

Darczyńca: Inka Dreger

Studenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w umundurowaniu uczelnianym, koniec XIX w.

This is a text box. Write your own content here. This is an excellent place for you to add a paragraph.

This is a text box. Write your own content here. This is an excellent place for you to add a paragraph.