E-muzeum
 
           
    Najstarsze zachowane dokumenty dotyczące Ośrodka Nauk Rolniczych w Puławach - Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny (lata 60-te XIX w.) 
     (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach) 
 
                                         
 
                 Potwierdzenie przyjęcia prof. Piotra Budrina w poczet honorowych członków Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (1913 r.)
                                                                                           (archiwum Julii Pawłowej-Budrinowej)
 
 
 
                                           
 
                             Dyplom uznania wręczony w 1899 r. Piotrowi Budrinowi, profesorowi Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa
                                                 w Nowo-Aleksandrii przez Aleksieja Jermołowa, Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych Rosji
                                                                                      (archiwum Julii Pawłowej-Budrinowej)
 
 
 
                                                              
 
                       Dyplom nadania prof. Piotrowi Budrinowi tytułu honorowego członka Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (1910 r.)
                                                                                           (archiwum Julii Pawłowej-Budrinowej)
 
 
 
                                                     
 
                                                                       Bilet wizytowy prof. Piotra Budrina z czasów pobytu w Niemczech
                                                                                           (archiwum Julii Pawłowej-Budrinowej)
 
 
 
                                                                                               

                Odznaka nadawana absolwentom Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowo-Aleksandrii (Puławach), zatw. 18.IX.1896 r.
 
 
        
            
 
                                                          Praca studenta Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, pocz. XX w.
                                                                     (archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)
 
 
 
                                             
            Karta pocztowa wydana ok. 1935 r. przez Sekcję Entomologii Stosowanej Polskiego Związku Entomologicznego, Puławy - W.O.R. Instytutu
 
 
 
                                                                
                                        
                                               Pieczęć Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (1923 r.)
 
 
 
                                                     
 
                             Pismo Kuratorium Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach oznajmiające o nominacji Wandy Konopackiej
                                                                              na stanowisko asystentki Wydziału Ochrony Roślin  (1918 r.)
 
 
 
                                    
 
                        Dyplom ukończenia Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (1882 r.) absolwenta Gustawa Niczko
                                                                                               (archiwum rodzinne Roberta Niczko)
                                                                                                                
 
 
                        
 
                                       Publikacje Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (okres międzywojenny)
 
 
 
 
                                             Srebrna odznaka absolwenta Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (z roku 1886)
 
 
  
 
 Medal związany z Klubem Łuczniczym działającym przy Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach
(II nagroda - 1939 r.)
 
       
 
Dokumenty dotyczące profesora Karola Martina - Instytut Politechniczny i Rolniczo Leśny (1862 r.) oraz jego syna Henryka Martina - Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (1877 r.)
(archiwum rodzinne p. Magdaleny Godzimirskiej)
 
 
 
 
Karta pocztowa z widokiem na Pałac ks. Czartoryskich (siedziba PINGW) wysłana w roku 1928 przez Stanisława Minkiewicza, adresatem pocztówki był profesor Granovsky z Uniwersytetu Wisconsin - Madison
 
 
 
Dyplom ukończenia Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (1881 r.) absolwenta Józefa Antoniego Leopolda
(archiwum rodzinne Jana Leopolda)
 
 
 
 
Patent na Wykształconego Gospodarza wydany przez Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie Antoniemu Leopoldowi w roku 1849.
(archiwum rodzinne Jana Leopolda)
 
 
 
 
Dyplom ukończenia Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie absolwenta Ignacego Leopolda (1851 r.)
(archiwum rodzinne Jana Leopolda)
 
 
 
 
Dyplom ukończenia Kursu Nauk w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie wydany Antoniemu Leopoldowi w roku 1846
(archiwum rodzinne Jana Leopolda)
 
 
 
 

 
 
 
                                                                       

 
 
 


Copyright by IUNG-PIB