DZIAŁ CHEMII ROLNEJ W BYDGOSZCZY
 
Dział Chemii Rolnej stanowił zasadniczy trzon organizacyjny Instytutu Bydgoskiego, posiadał on szereg poddziałów, odpowiadających poszczególnym odgałęzieniom dawnej chemii rolnej w rozumieniu nauki niemieckiej. Po połączeniu Instytutu Bydgoskiego z Instytutem Puławskim, większość tych poddziałów została zlikwidowana, zredukowana została też liczba pracowników. W roku 1924 kierownictwo Działu objął Leopold Zaleski, początkowo w charakterze zastępcy profesora Godlewskiego, a następnie jako kierownik samodzielny. Podczas pobytu w Bydgoszczy, opublikował szereg prac naukowych, o których można śmiało powiedzieć, iż były one prawdziwym ewenementem naukowym w Polsce. W pracach swych Zaleski posługiwał się metodą doświadczeń wazonowych i kultur wodnych.
 
                                  
                                                               Domek wegetacyjny Wydziału Chemii Rolnej w Bydgoszczy

        W roku 1931, wobec zmniejszenia budżetu Instytutu o 60 %, Dział Chemii Rolnej objęty został dalszymi redukcjami. Celem uzyskania podstaw finansowych dla dalszej jego egzystencji, uruchomiono pracownię analityczną o charakterze technicznym. Z sum, uzyskiwanych za wykonywane analizy, Dział opłacał personel pomocniczy i pokrywał koszt szkła laboratoryjnego i odczynników chemicznych.
        Pod kierownictwem S. Hołyńskiego, w Bydgoszczy prowadzone były badania nad wartością nawozową węgla wysoko chłonnego, natomiast dr Ryszard Kwieciński, pracował nad udostępnieniem składników pokarmowych w torfach różnego pochodzenia.
 
                                   
                                                                         Zbiory Wydziału Chorób Roślin w Bydgoszczy

       Obsada: Kierownik wydziału - L. Zaleski (do 31.I.1930 r.), następnie (od 4.II.1930 r.), Stanisław Hołyński (do 31.I.1930 r.). Kierownik Poddziału Chemii Analitycznej, starszy asystent, a następnie kierownik Poddziału Chemii Analitycznej - Ryszard Kwieciński (do 1936 r., później przeniósł się do Poddziału Biochem. w Puławach), asystenci: S. Lewoniewska (do 31.XII.1929 r.), Henryk Marchwicki (od 1930 - 31.X.1931 r.), Lucyna Przestępska (od 1930 - 30.VII.1931 r.), Selma Żelazna (od 1935 - XII.1936 r.), Bolesław Rumiński (od 1936 r.).
 
Źródła:
T. Mieczyński - Zarys organizacji i działalności Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, Puławy 1937.
M. Strzemski  - Pamiętnik Puławski, Puławy 1862-1962, Warszawa 1965.


Copyright by IUNG-PIB