"Puławianka"
 
 
                                                                            Niech nam żyją te Puławy,                                         A gdy tutaj zgromadzeni                                                                                                     
                                                                            Gdzie młodości wiek spędzamy!                                Agronomi i leśnicy,
                                                                            Hejże, bracia do zabawy!                                          Niechaj nam się wino pieni
                                                                            I wesoło zaśpiewajmy!                                              W pozłacanej tej szklanicy!
 
                                                                                   Byśmy zawsze tak śpiewali                                         Byśmy zawsze tak śpiewali,
                                                                                   Zdrowi mogli być,                                                         Zdrowi mogli być,
                                                                                   O Puławach pamiętali                                                  I swobody doznawali -
                                                                                   Póki będziem żyć!                                                        Póki będziem żyć!                
 
                                                                            Mahomet choć wino ganił,                                          Hejże, bracia Puławiacy,
                                                                            Nie omieszkał spić się czasem,                                   Czy Litwini, czy Polacy,
                                                                            Wtedy z swymi prorokami                                          Zgodnie wszędzie, dobrze będzie,
                                                                            Ochrypniętym ryczał basem:                                      Dobrze będzie nam!
 
                                                                                   Byśmy zawsze tak śpiewali,                                        Byśmy zawsze tak śpiewali,
                                                                                   Zdrowi mogli być,                                                         Zdrowi mogli być,
                                                                                   By dziewczęta nas kochały                                          O Ojczyźnie pamiętali -
                                                                                   Póki będziem żyć!                                                        Póki będziem żyć!
 
                                                                           Niech nam żyją te Puławy,                                           Dalej, bracia Puławiacy!
                                                                           Gdzie wesoło czas spędzamy!                                     Z wiarą bierzmy się do pracy!
                                                                           Chociaż nas tu żandarm dręczy,                                  Ziemi naszej by zagony
                                                                           Ale my go w d... mamy!                                                Dały pożądane plony!
 
                                                                                   Byśmy zawsze tęgo pili,                                               Byśmy zawsze tak śpiewali
                                                                                   Razem mogli być -                                                        Wolni mogli być,
                                                                                   I żandarma w d... bili,                                                   I dla Polski pracowali - 
                                                                                   Póki będziem żyć!                                                         Póki będziem żyć!
 
                                                                           A gdy car nas tutaj dręczy,                                           Żyjmy, wierzmy i pracujmy
                                                                           Prześladuje i uciska,                                                     Dla Ojczyzny i dla kraju!
                                                                           Młódź puławska niech mu ryczy                                    By rezultat naszej pracy
                                                                           Że odwetu chwila bliska!                                              Był zadatkiem przyszłej chwały!
 
                                                                                   Byśmy zawsze tak śpiewali,                                          Byśmy zawsze tak śpiewali, 
                                                                                   Wolni mogli być,                                                             Miast w wiezieniach gnić,           
                                                                                   O Ojczyźnie pamiętali -                                                  Polsce sławy przysparzali - 
                                                                                   Póki będziem żyć!                                                          Póki będziem żyć!
 
                                                                           A kto wina nie skosztował,                                            Hejże, bracia po mozołach
                                                                           Lub kto wstręt do niewiast czuje,                                 Wesołości przykład dajmy!
                                                                           Jeśli jeszcze nie zwariował,                                           Niech na naszych świeci czołach!    
                                                                           To na pewno wnet zwariuje.                                         Więc wesoło zaśpiewajmy!
 
                                                                                   Byśmy zawsze tak śpiewali,                                          Byśmy zawsze tak śpiewali,
                                                                                   Zdrowi mogli być,                                                           Zdrowi mogli być,
                                                                                   Pomyślności doznawali,                                                 Puławianki wspominali -                                              
                                                                                   Póki będziem żyć!                                                          Póki będziem żyć!