HISTORIA

OŚRODKA 

NAUK 

ROLNICZYCH

W PUŁAWACH

                                                                                                                                                                                                                                         W imieniu IUNG-PIB w Puławach zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wspomożenie akcji zbierania eksponatów oraz pamiątek związanych z Puławskim Ośrodkiem Nauk Rolniczych. Każdy dokument, każda fotografia znajdzie poczesne miejsce w naszych zbiorach i przyczyni się do zachowania historycznej spuścizny tego miejsca dla przyszłych pokoleń.Artykuły

RETRO PRASA

Notatki i artykuły prasowe z lat 1862-1950 związane z działalnością Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych


PLACÓWKI ZAMIEJSCOWE PINGW W II RP

Stacja Botaniczno-Rolnicza we Lwowie, Oddział Ochrony Roślin we Lwowie, Wydział Higieny Zwierząt w Bydgoszczy, Pracownia Rybacka w Bydgoszczy, Dział Chemii Rolnej w Bydgoszczy, Wydział Ekonomiki i Drobnych Gospodarstw w Warszawie
KONTAKT

CENTRUM HISTORYCZNE PUŁAWSKIEGO OŚRODKA NAUK ROLNICZYCH  Adres : 24-100 Puławy    
  Telefon : (81) 47 86 732

  Email : centrumpulawy@o2.pl