HISTORIA PUŁAWSKIEGO 

OŚRODKA NAUK ROLNICZYCH


1862-1915Instytut Politechniczny i Rolniczo Leśny
Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa

1915-1950Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego
Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego

1950-2023Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

W imieniu IUNG-PIB w Puławach zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wspomożenie akcji zbierania eksponatów oraz pamiątek związanych z Puławskim Ośrodkiem Nauk Rolniczych. Każdy dokument, każda fotografia znajdzie poczesne miejsce w naszych zbiorach i przyczyni się do zachowania historycznej spuścizny tego miejsca dla przyszłych pokoleń.
Wykaz studentów Instytutu Politechnicznego i Rolniczo Leśnego (1862) r.

zobacz >>

Słownik biograficzny kadry naukowo-technicznej oraz pracowników administracji Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa

zobacz >>


Alfabetyczny spis słuchaczy Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (Polaków), którzy ukończyli całkowity kurs nauk w latach 1872-1908 z podaniem miejsc pracy

zobacz>>

Wykaz studentów (Polaków) Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (1869-1914)

zobacz >>


Imienny spis studentów Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa z podaniem daty urodzenia, wyznania, ukończonej szkoły, roku wstąpienia do Instytutu oraz uzyskanych nagród (rok 1882, I kurs)


ARTYKUŁY I NOTATKI PRASOWE Z LAT 1862-1950 DOTYCZĄCE PUŁAWSKIEGO OŚRODKA NAUK ROLNICZYCH
OBOK ORŁA ZNAK POGONI...

Udział studentów Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego w Powstaniu Styczniowym.

  Motorem napędowym powstania styczniowego była młodzież akademicka. Pierwsze polskie organizacje konspiracyjne powstały już w roku 1856 r. Na terenie Uniwersytetu Kijowskiego powstał w roku 1857 Związek Trojnicki założony przez Narcyza Jankowskiego. Drugim ośrodkiem skupiającym młodzież patriotyczną był Petersburg, w którym to Zygmunt Sierakowski wraz z grupą oficerów powołał w Akademii Sztabu Generalnego Koło Oficerów Polskich.

czytaj więcej >>


NIEZREALIZOWANY PROJEKT PROFESORA DOKUCZAJEWA

     Na bazie reformy Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach rozpoczętej przez Rosjan w roku 1891, ówczesny dyrektor Instytutu i główny reformator tegoż, wybitny gleboznawca profesor Wasilij Dokuczajew powziął decyzję o budowie nowego gmachu i przeniesieniu Instytutu z szacownych murów Pałacu Czartoryskich.

czytaj więcej >>

RELEGOWANIE BOLESŁAWA PRUSA Z PUŁAWSKIEGO INSTYTUTU

   Motorem napędowym powstania styczniowego była młodzież akademicka. Pierwsze polskie organizacje konspiracyjne powstały już w roku 1856 r. Na terenie Uniwersytetu Kijowskiego powstał w roku 1857 Związek Trojnicki założony przez Narcyza Jankowskiego. Drugim ośrodkiem skupiającym młodzież patriotyczną był Petersburg, w którym to Zygmunt Sierakowski wraz z grupą oficerów powołał w Akademii Sztabu Generalnego Koło Oficerów Polskich.

czytaj więcej >>

   

STOWARZYSZENIE B. WYCHOWAŃCÓW INSTYTUTU GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO I LEŚNICTWA

czytaj więcej >> 


KARTKI Z PODRÓŻY - BOLESŁAW PRUS (dziewiętnastowieczny opis ogrodu instytuckiego) 

ARCHIWALIA

Fotografie i dokumenty  z okresu działalności Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa

(1869-1914)Materiały archiwalne związane z dr Wandą Konopacką, asystentką Wydziału Ochrony Roślin w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach w latach 1918 - 1925Fotografie, dokumenty i inne pamiątki historyczne związane z funkcjonowaniem Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w latach 

 1917-1950
KONTAKT

CENTRUM HISTORYCZNE PUŁAWSKIEGO OŚRODKA NAUK ROLNICZYCH


  Adres: 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8    
  Telefon: 814 786 972 

  Email : rstochmal@iung.pulawy.pl