Bartnictwo Puszczy Grodzieńskiej (film z roku 1939)

                                                                                                           (film pochodzi z serwisu YouTube)
 
"Bartnictwo Puszczy Grodzieńskiej" - Film z roku 1939 wykonany na koszt organizacji pszczelarskich na podstawie badań przeprowadzonych przez Dział Pszczelarski Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Film wyświetlony na XII Międzynarodowym Kongresie Pszczelarskim w Zurychu w 1939 r. został uznany za arcydzieło.

Autorem filmu jest Stanisław Sekutowicz (1907-1944), asystent w Dziale Pszczelarskim Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Sekutowicz urodził się 17 października 1907 r. we wsi Brodeckie pow. Berdyczów na Ukrainie, żołnierz września. Po licznych przygodach przedostał się do Francji, a następnie do Anglii, tam przeszedł szkolenie lotnicze. Służył w polskich formacjach w lotnictwie brytyjskim. Zaginął 5 maja 1944 podczas lotu szkoleniowego nad Morzem Irlandzkim.

 

 

Jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Adama Sempołowskiego 

90 lat temu w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach odbyły się uroczystości związane  z 50-leciem pracy naukowej profesora Adama Sempołowskiego.

Ranga tego wydarzenia była duża, świadczy o tym wizyta ministra rolnictwa Stanisława Janickiego, który osobiście wręczył dostojnemu Jubilatowi Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta.
Fakt ten został również odnotowany przez ówczesną prasę. Na łamach Tygodnika Ilustrowanego (nr. 37 z dn. 13 września 1924 r.) ukazał się artykuł poświęcony zacnemu Jubilatowi.
Zapraszamy do lektury.
 
więcej>>
 

 "Obok orła znak Pogoni, poszli nasi w bój bez broni..." - Studenci Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego w Puławach w powstaniu 1863 r.

Motorem napędowym powstania styczniowego była młodzież akademicka. Pierwsze polskie organizacje konspiracyjne powstały już w roku 1856 r. Na terenie Uniwersytetu Kijowskiego powstał w roku 1857 Związek Trojnicki założony przez Narcyza Jankowskiego. Drugim ośrodkiem skupiającym młodzież patriotyczną był Petersburg, w którym to Zygmunt Sierakowski wraz z grupą oficerów powołał w Akademii Sztabu Generalnego Koło Oficerów Polskich. Po odejściu Sierakowskiego organizacją kierował Jarosław Dąbrowski. W roku 1857 powstała w Warszawie Akademia Medyko-Chirurgiczna, gdzie od samego początku zawiązywały się kółka konspiracyjne. Podobna sytuacja miała miejsce w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych.

   30 września roku 1862 w szacownych murach pałacu książąt Czartoryskich w Puławach zainaugurował nowy rok akademicki Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny. Uprzednio lokowany jako Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w podwarszawskim Marymoncie. Przeniesienie uczelni było następstwem reformy w szkolnictwie jaką przeprowadził ówczesny naczelnik cywilny Królestwa Polskiego margrabia Aleksander Wielopolski. Przenosząc uczelnię na prowincję, oddzielając tym samym młodzież od centrum ruchu spiskowego Wielopolski miał nadzieję, iż osłabi w ten sposób ducha patriotycznego studentów Politechniki. Stało się inaczej.

więcej>>

120 lat temu "Puławy" uzyskały prawa Wyższego Zakładu Naukowego

W roku bieżącym przypada 120. rocznica uzyskania przez Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach statusu Wyższego Zakładu Naukowego.
 
Rozporządzeniem z dnia 17 kwietnia 1893 r. Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach nabył prawa wyższej uczelni typu akademickiego. Nowa ustawa zapewniała absolwentom puławskiej placówki takie same prawa, jakie uzyskiwali absolwenci  innych uniwersytetów na terenie Rosji. Do roku 1893 Instytut stanowił formę przejściową pomiędzy średnim, a wyższym zakładem nauczania. Wychowankowie uczelni nie mogli ubiegać się o tytuł magistra, przez co tracili wiele przywilejów w służbie publicznej. Podniesienie „Puław” do rangi wyższej uczelni, to między innymi sukces reformatorskiej działalności wybitego naukowca, prekursora nowoczesnego gleboznawstwa - Wasilija Dokuczajewa, który przybył do Puław w roku 1891, a od roku 1892 pełnił funkcję dyrektora  tejże placówki.

Dzięki szerokim kontaktom w świecie nauki Dokuczajew zatrudnił  w Puławach wielu wybitnych naukowców  m.in. Mikołaja Sibircewa, Mikołaja Krisztafowicza oraz Konstantego Glinkę co w znacznym stopniu podniosło poziom nauczania i prestiż uczelni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     W roku 1893 powstaje w Puławach pierwsza w świecie samodzielna Katedra Gleboznawstwa.
Instytut staje się wiodącym ośrodkiem nauk rolniczych i leśnych w Cesarstwie Rosyjskim. Jako kolebka nowych prądów przyciąga naukowców z zagranicy, czasowo przebywali tu m. in. znany przyrodnik węgierski Piotr Treitz oraz wybitny geolog rumuński George Munteanu-Murgoci.
 
Otwarcia nowo kreowanej akademii odbyło się 18 czerwca 1893. Uroczystości  rozpoczęło nabożeństwo, następnie głos zabrał minister Oświecenia Publicznego hrabia Delanow. W swoim przemówieniu zaznaczył, iż „Reorganizacja Instytutu nowo-aleksandryjskiego (puławskiego) ma olbrzymie znaczenie dla rolnictwa na zachodnich kresach Cesarstwa. Podniesie ona do możliwie najwyższych szczytów i tak już wysoki poziom kultury rolnej Kraju Nadwiślańskiego. Lecz jednocześnie zwiększy się różnica, zachodząca między stanem kultury rolnej na kresach Rosji, oraz w głębi państwa. I ta różnica z biegiem czasu nie tylko, że się nie zatrze, lecz przeciwnie będzie się zwiększała. (…) Zaradzić temu można jedynie przez utworzenie takiego samego instytutu w głębi Rosji.”  Oprócz ministra Delanowa w puławskich uroczystościach udział wzięli  – generał-gubernator -  J. W.  Gurko, dyrektor Departamentu Ministerstwa Oświaty - Aniczkow oraz kurator Warszawskiego Okręgu Naukowego – Aleksander Apuchtin. 
 
 


Wystawa z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego

4 marca br. w Czytelni Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach została otwarta wystawa poświęcona 150. rocznicy Powstania Styczniowego.

Celem ekspozycji jest przybliżenie zwiedzającym wydarzeń sprzed 150 lat, które rozegrały się w naszym regionie. Obok fotografii, obrazów, dokumentów oraz wydawnictw związanych z tematyką Powstania Styczniowego, możemy zobaczyć oryginalną niezwykle interesującą broń, którą posługiwali się uczestnicy zrywu niepodległościowego z roku 1863. Zgromadzone eksponaty pochodzą ze zbiorów Mikołaja Spóza, Roberta Ocha i Krzysztofa Kuźmy.

Organizatorzy: Centralna Biblioteka Rolnicza Oddział w Puławach, Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych.
Lokalizacja: Pałac Czartoryskich (siedziba IUNG-PIB), ulica Czartoryskich 8.
Wystawa potrwa do 2 kwietnia 2013 r.
Wstęp wolny!
 
Galeria


Słów kilka o "Stowarzyszeniu Puławiaków"

12 i 13 lutego 1910 roku, w Sali Towarzystwa Techników w Warszawy odbyło się spotkanie absolwentów Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach.
 
Inicjatorami pierwszego zjazdu byli Aleksander Karszo-Siedlewski, Stanisław Leśniowski, Feliks Wojewódzki, Bronisław Kamierowski. Na apel  organizatorów stawiło się około 250 wychowanków puławskiej uczelni.
Nastrój jaki panował podczas spotkania był dowodem na to, iż więzi koleżeńskie zawarte w Puławach, przetrwały długie lata. Zjazd trwał dwa dni. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w kościele św. Trójcy,  celebrowanym przez ks. prałata Adolf Jełowickiego (absolwenta Instytutu z roku 1883, w latach 1918-1937 biskupa pomocniczego lubelskiego). Do mszy służyli koledzy z uczelni – Tomorowicz, Lasocki i Sokołowski. Po nabożeństwie udano się na śniadanie przygotowane w Sali Towarzystwa Techników.
 
więcej>>


Wspomnienie o profesorze Aleksandrze Karpińskim

W bieżącym roku przypada 125 rocznica śmierci wybitnego polskiego zoologa i pedagoga profesora Aleksandra Karpińskiego.
 
Tygodnik "Wrzechświat" w numerze z 17 lipca 1887 r. zamieścił obszerne wspomnienie pośmiertne poświęcone temu wybitnemu i niezwykle zasłużonemu człowiekowi. Profesor Karpiński od roku 1869 związany był z Instytutem Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach.
 
więcej>>

 

 
  
                                                                                                       
 
 

 

 
 
 

20.11.2018
  Nowość w zakładce 1917-1950>Publikacje
             zobacz>> 
 
   
 
16.06.2016
Nowości w zakładkach 1862-1917>Galeria fotografii  oraz E-muzeum. Serdeczne podziękowania dla p. Jana Leopolda za udostępnienie dokumentów oraz fotografii z własnego archiwum rodzinnego.
 zobacz>>  
 


26.11.2015
Rozporządzenie z dnia 28 września 1917 r., dotyczące INGW w Puławach (zakładka 1917-1950>Publikacje)
 zobacz>>  
 


29.10.1015
W zakładce 1917-1950>Artykuły prasowe dodano nowy artykuł autorstwa R. Świętochowskiego (Kurier Warszawski - 1936 r.)
 zobacz>>  
 
 
28.07.2015
To już też historia - album fotografii z Sesji Jubileuszowej zorganizowanej z okazji 150-lecia Ośrodka Nauk Rolniczych w Puławach - 20-22 czerwca 2012 r..
(zakładka 1950-2012>Galeria IUNG)
 zobacz>>   
 
 
 
21.07.2015
W zakładce 1917-1950>Galeria został udostępniony nowy album -"Instytut w okresie okupacji niemieckiej (1940-1943)"
 zobacz>>  


 23.12.2014
Dzięki uprzejmości Pani Marii Bawolskiej w zakładce 1917-1950 opublikowana została lista pracowników PINGW w Puławach, którzy zginęli w okresie II wojny światowej.

 
 3.03.2014
Kolejny ciekawy eksponat trafił do naszego wirtualnego muzeum, mianowicie medal związany z Klubem Łuczniczym działającym przy  PINGW (1939  r.)
 
 
 
 zobacz>>  w zakładce E-muzeum 
 
23.08.2013
Srebrna odznaka absolwenta Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (1886 r.)
 
 
 zobacz>>  w zakładce E-muzeum
 
 
3.06.2013
W zakładce 1862-1917 zostały zamieszczone dwa wykazy absolwentów IGWiL, którzy ukończyli Instytut w roku 1880 i 1881.
 zobacz>>  
 
 
21.02.2013
Dzięki uprzejmości p. Inki Dreger (Toronto, Kanada) oraz p. Marka Sendyka (Zielona Góra) w zakładce 1862-1917>Galeria fotografii  zamieszczone zostały dwa kolejne zdjęcia związane z IGWiL. 
 zobacz>>  
 
    
 
4.02.2013
W zakładce 1917-1950>Galeria udostępnione zostały dwa kolejne albumy związane z prof. S. Lewickim. 
 zobacz>>  
 
    
 
21.01.2013
 W zakładce 1917-1950>Galeria opublikowane zostały nowe fotografie związane z prof. Stefanem Lewickim. Jest to jeden z trzech albumów. Dwa kolejne zostaną udostępnione niebawem.
          zobacz>> 
 
  
 
 
 
  
 
 
 


Copyright by IUNG-PIB